3. Čakra – ENERGETICKÉ CENTRUM NAŠEHO TĚLA.

Třetí čakru symbolizuje živel ohně – je to oblast solar plexu, kde skutečně sídlí mocná, ohnivá energie, kterou potřebujeme nejen k trávení.

A stejně tak, jako tělo zpracovává potravu na živiny, je tento živel transformační energií našich vášní, závazků i oddaností. Podle šamanů oheň promlouvá k našemu srdci a spaluje vše, co je zbytečné a falešné.

Třetí čakra se vyvíjí mezi 12-18 rokem. V tomto čase se učíme poznávat svoji identitu, vyrovnávat se, se zmatky a chaosem v našem životě.

Identitou v tomto slova smyslu je poznávání sebe, své povahy, hodnot, hledání svého poslání a smyslu života. V této etapě se aktivuje hormonální činnost, která významně ovlivňuje naše emoce, pudy a tužby. Toto vše je tvůrčí silou, díky které se vyvíjíme a duchovně rosteme. Procházíme traumaty, nechápeme, kdo jsme, kým jsme, ani co chceme. Je to pro náš vývoj velice těžké období, neboť v tomto čase si nenecháme poradit  – jdeme hrdě cestou vlastní zkušenosti a nevnímáme, je-li radostná či bolestivá. Jak obstojíme, ukáže jen čas…..

Když neuspějeme a nezvládneme plány vesmírného Otce, neseme si s sebou do dalšího života pocity tísně, deprese a úzkosti. Je to doba, kdy vznikají závislosti na drogách, jídle, sexu, alkoholu a automatech.

V tomto věku též zpětně hledáme příčiny bulimie a anorexie.

V moci 3 čakry je i naše fyzické tělo – ovládá nadledvinky a sympatikus – což je zpětně o našem obranném mechanismu, kterému vděčíme za přežití.

Dospějeme – li do stádia, kdy chceme léčit traumata z minulosti, v oblasti 3 čakry je to o přijetí své minulosti i přítomnosti. Odráží se zde osobní i kolektivní zranění i to, jak jsme kdysi zneužívali svou moc.

Aktuální akce

Bylinková škola 2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi. Zahájení

9 - 10.3.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - Ženské bylinky

2.2.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - aneb "Jak na to"

23.2.2019

Bližší info zde ....


Příprava na bylinkářskou sezónu 2019

15 - 17.3.2019

Bližší info zde ....


Jarní bylinkaření na Šumavě

12. - 14.4.2019

Bližší info zde ....


Základy bylinkaření

26. - 28.4.2019

Bližší info zde ....


Poznávání "po šamansku"

aneb bylinkaření trochu jinak

1. -5. 5.2019

Bližší info zde ....


Rozvíjení intuice a komunikace s rostlinou

25 - 26.5.2019

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


Inspirace na originální dárek

smiley