Totemové zvíře – orel

od | O šamanismu

Vzlétni jak orel ve výšce kroužící,

pozvedni modlitby, by také vzlétly.

I ducha ať pozvednou křídla tvá letící,

která už v oblacích oči mé zhlédly.

(Wa-Na-Nee-Che)

Orel je mezi indiány vnímán jako posel, nesoucí na svých křídlech modlitby Stvořiteli, od kterého pak přináší zprávy a vize.

Orel nám ukazuje, jak vypadá život z perspektivy. Možná, že jsme ve svém životě omezeni a neumíme se na věci dívat z nadhledu. Orlí pohled, zaměřený z výšky, nás naučí jinak myslet, naučí nás věci vidět komplexně a díky tomu je budeme i jinak řešit.

Orel nám přináší do života nebojácnost, odvahu a volnost – létá si volně prostorem, výše nežli ostatní ptáci. Učí nás porozumět daru slova i síle řeči, nahlížet na události s odstupem, učí nás jak nemít strach z neznámého, i to, že chceme-li vzlétnout, musíme se naučit věřit sami sobě. Od orla se můžeme naučit trpělivosti i nelpění.

Orel nám ukazuje, že být volný a svobodný je pro našeho ducha to nej….

Čtěte dál…

Pin It on Pinterest