Musíme mít na zřeteli, že překračujeme-li práh duchovního světa, odebíráme se do oblasti světa, která již nemá nic společného s tím, co mohou vnímat smysly, a tím, co při chtění, myšlení a cítění prožíváme ve fyzickém světě. A musíme si také říci, že vše, pomocí čeho a jak se něco dovídáme a pozorujeme ve fyzicko-smyslovém světě, musíme rovněž  nechat za sebou. Při vnímání elementárního světa jsem použil obrazu, který je zdánlivě zcela groteskní – obrazu hlavy zastrčené do mraveniště. Tak tomu skutečně je s vědomím v elementárním světě.

Tam máme co činit s myšlenkami ne takovými, které všechno snesou, jejichž nesnášenlivost je pasivní, nýbrž strkáme vědomí do světa, do myšlenkového světa, chceme-li jej tak nazvat, který se hemží a má svůj vlastní život. Proto se musíme udržet v duši pevní a silní proti těmto samostatně se pohybujícím myšlenkám. Ale v elementárním světě i v tomto prostoru hemžících se myšlenek tak mnohé právě ještě připomíná fyzický svět. Vstoupíme-li však do duchovního světa, pak už nic nepřipomíná fyzický svět, ale zde se vžíváme do světa – chci použít výraz, který použiji také ve spisu Práh duchovního světa – vžíváme se do světa žijících myšlenkových bytostí.

V tomto duchovním světě najdeme to, z čeho ve fyzicko-smyslovém světě máme něco jen jako stínové obrazy, jako myšlenkové stíny: když myslíme, najdeme zde myšlenkovou substanci, z níž sestávají bytosti, do kterých se tu vžíváme. Jako fyzicko-smyslový svět sestává z masa a krve, tak tyto bytosti v duchovním světě sestávají ze substance  myšlenkové, jsou myšlenkami, ale myšlenkami živými s niternou bytostností. – jsou to žijící myšlenkové bytosti. Proto také nemohou tyto žijící myšlenkové bytosti, do nichž se vžíváme, konat své činy tak, jak se to dělá fyzickýma rukama. Co tyto bytosti konají jako činy, co vytváří poměr jedné bytosti k druhé, to lze pro duchovní svět přirovnat jen k tomu, co ve smyslovém světě existuje jako slabé napodobeniny ve ztělesnění myšlenek při mluvení.

Člověk se vžívá do duchovního světa, prožívá žijící myšlenkové bytosti a všechno, co konají, čím jsou a jak vzájemně na sebe působí, to tvoří rozhovor duchů. Jeden duch hovoří k druhému, ale v tého duchovní říši se mluví řečí myšlenkovou……

zdroj: R.  Steiner – Tajemství prahu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Aktuální akce

Bylinková škola

podzim 2019/léto 2020

Bližší info zde ....


Podzimní Šamanské poznávání rostlin na "Starém mlýně"

spojené s křtem naší první knihy (Šumava)

1.11. – 3.11. 2019


Jak zpracovávat bylinky

aneb ZDRAVÁ RODINA 

16.11. 2019

jednodenní setkání (Benešov)Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


Inspirace na originální dárek

smiley


TOPlist