Kontakt

Lenka Martanová
mobil: +420 728 339 689 
email:bylinky@bylinkyproradost.cz

Pokud telefon nezvedám, pište prosím sms.


Osobní konzultace na adrese:
K Tužince 2357, Benešov

Musíme mít na zřeteli, že překračujeme-li práh duchovního světa, odebíráme se do oblasti světa, která již nemá nic společného s tím, co mohou vnímat smysly, a tím, co při chtění, myšlení a cítění prožíváme ve fyzickém světě. A musíme si také říci, že vše, pomocí čeho a jak se něco dovídáme a pozorujeme ve fyzicko-smyslovém světě, musíme rovněž  nechat za sebou. Při vnímání elementárního světa jsem použil obrazu, který je zdánlivě zcela groteskní – obrazu hlavy zastrčené do mraveniště. Tak tomu skutečně je s vědomím v elementárním světě.

Tam máme co činit s myšlenkami ne takovými, které všechno snesou, jejichž nesnášenlivost je pasivní, nýbrž strkáme vědomí do světa, do myšlenkového světa, chceme-li jej tak nazvat, který se hemží a má svůj vlastní život. Proto se musíme udržet v duši pevní a silní proti těmto samostatně se pohybujícím myšlenkám. Ale v elementárním světě i v tomto prostoru hemžících se myšlenek tak mnohé právě ještě připomíná fyzický svět. Vstoupíme-li však do duchovního světa, pak už nic nepřipomíná fyzický svět, ale zde se vžíváme do světa – chci použít výraz, který použiji také ve spisu Práh duchovního světa – vžíváme se do světa žijících myšlenkových bytostí.

V tomto duchovním světě najdeme to, z čeho ve fyzicko-smyslovém světě máme něco jen jako stínové obrazy, jako myšlenkové stíny: když myslíme, najdeme zde myšlenkovou substanci, z níž sestávají bytosti, do kterých se tu vžíváme. Jako fyzicko-smyslový svět sestává z masa a krve, tak tyto bytosti v duchovním světě sestávají ze substance  myšlenkové, jsou myšlenkami, ale myšlenkami živými s niternou bytostností. – jsou to žijící myšlenkové bytosti. Proto také nemohou tyto žijící myšlenkové bytosti, do nichž se vžíváme, konat své činy tak, jak se to dělá fyzickýma rukama. Co tyto bytosti konají jako činy, co vytváří poměr jedné bytosti k druhé, to lze pro duchovní svět přirovnat jen k tomu, co ve smyslovém světě existuje jako slabé napodobeniny ve ztělesnění myšlenek při mluvení.

Člověk se vžívá do duchovního světa, prožívá žijící myšlenkové bytosti a všechno, co konají, čím jsou a jak vzájemně na sebe působí, to tvoří rozhovor duchů. Jeden duch hovoří k druhému, ale v tého duchovní říši se mluví řečí myšlenkovou……

zdroj: R.  Steiner – Tajemství prahu

 

Aktuální akce

Naše kniha

kniha

Putování do říše rostlin I.

Skupinové konstelace

17. 10. 2020 Benešov u Prahy

Bližší info zde ....


Poznávání rostlin vlastní zkušeností - Téma: Jestřábník

24. 10. 2020

Bližší info zde ....


Poznávání rostlin vlastní zkušeností - Téma: Dřín

31. 10. 2020

Bližší info zde ....


Třídenní cyklus Cesta k sebepoznání, aneb Putování labyrintem našeho života

18. 10. 2020

Bližší info zde ....


Skupinové konstelace

14. 11. 2020

Bližší info zde ....


Poznávání rostlin vlastní zkušeností - Téma: Verbena - Sporýš

28. 11. 2020

Bližší info zde ....


Zahájení čtyř-víkendového cyklu Bylinkové školy

6 - 7. 3. 2021

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačně; diskuzní skupině na FB

TOPlist