Šamanský způsob léčení

V našich zemích, co se bylinkaření týče, navazujeme na moudrost starých Řeků a Římanů, zřídkakdy Keltů. Kdybychom se odvážili jít hlouběji, zcela jistě bychom se zastavili u medicinmanů a šamanů.

Šamanismus je jednou z cest, kterou je možné se vydat. Možná neosloví každého, je třeba nalézt to, na co máme nastaveny vjemy. 

Někoho osloví meditace, jiného filozofická cesta buddhismu či zenu, jiný upřednostní vědecké studie a fakta, další zase hudbu a tanec…. 
Ten, koho oslovuje šamanismus, ten vnímá svět pocitově skrze vlastní prožitky. Aneb – co skutečně prožiji, to existuje.

Šamanské léčení, kdy „léčitel“ vykoná pro „nemocného“ astrální cestu do říše rostlin je pro náš, materialisticky smýšlející mozek pouhou „pohádkou“, která je pro mnohé už „jen“ zajímavá. 
Jako jedinci nemáme víru, která by v nás uskutečnila ten pravý zázrak. A tak tyto ryze přírodní, energetické a velice účinné metody odsouváme ze světa prožitku do slov a prázdných frází „že kdysi lidé věřili tomu, že komunikují s rostlinami“.

Chybí nám pokora přiznat si, že v rostlinném světě existuje moudrost, že vše je prosyceno esencí ducha a že i my jsme součástí toho všeho dění, které je ve skutečnosti oním šamanským tancem mezi energiemi, které se neustále v nádherných barevných vírech prolínají a navzájem na sebe působí.

Šamanský způsob léčení, který nám dovolí „sestoupit“ do našeho vlastního nevědomí, které zná odpověď na všechny naše otázky, je vlastně tím, co všichni podvědomě hledáme. Spojit se se svou vlastní podstatou, umět naslouchat moudré řeči našeho těla, umět komunikovat s naší unavenou duší, umět se uzdravit z tohoto světa……

Je mezi námi spousta starých duší, kterým chybí jen odvaha k „rozvzpomenutí se“. Oprostit se ode všech omezení, kterým jsme za celé, dlouhé životy uvěřili.

Otevřít se tomu, co je součástí každého z nás, tomu, co je okolo nás……. Uvidět krásu vodního pramene i jeho sílu, která protékajíc naším tělem, odnáší vše stagnující (pro kontrast uvedu konzumaci vody ze stojatých vodovodních trubek či plastových obalů – mrtvá voda, která stagnuje i v našem těle – otoky, lymfatické potíže a celkové zavodnění organismu).

Dovolte si rozmlouvat s vodou, se zemí, i vším co nám poskytuje. Šamanské praktiky nám otevírají cestu k jinému úhlu pohledu na svět……
Najděte v sobě odvahu probudit se k opravdovosti tohoto bytí.
S láskou Lenka

Bylinky nenahrazují kvalifikovanou péči lékaře, proto každý, kdo se rozhodne pro tuto metodu, činí tak sám, ze své svobodné vůle.

 

Aktuální akce

Bylinková škola 2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi. Zahájení

9 - 10.3.2019

Bližší info zde ....


Návrat k bylinkaření - aneb "Jak na to"

23.2.2019

Bližší info zde ....


Příprava na bylinkářskou sezónu 2019

15 - 17.3.2019

Bližší info zde ....


Jarní bylinkaření na Šumavě

12. - 14.4.2019

Bližší info zde ....


Základy bylinkaření

26. - 28.4.2019

Bližší info zde ....


Poznávání "po šamansku"

aneb bylinkaření trochu jinak

1. -5. 5.2019

Bližší info zde ....


Rozvíjení intuice a komunikace s rostlinou

25 - 26.5.2019

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


Inspirace na originální dárek

smiley


TOPlist