Šamanské léčení

od | O šamanismu

V našich zemích, co se bylinkaření týče, navazujeme na moudrost starých Řeků a Římanů, zřídkakdy Keltů. Kdybychom se odvážili jít hlouběji, zcela jistě bychom se zastavili u medicinmanů a šamanů.

Šamanismus je jednou z cest, kterou je možné se vydat. Možná neosloví každého, je třeba nalézt to, na co máme nastaveny vjemy.

Někoho osloví meditace, jiného filozofická cesta buddhismu či zenu, jiný upřednostní vědecké studie a fakta, další zase hudbu a tanec….
Ten, koho oslovuje šamanismus, ten vnímá svět pocitově skrze vlastní prožitky. Aneb – co skutečně prožiji, to existuje.

Šamanské léčení, kdy „léčitel“ vykoná pro „nemocného“ astrální cestu do říše rostlin je pro náš, materialisticky smýšlející mozek pouhou „pohádkou“, která je pro mnohé už „jen“ zajímavá.
Jako jedinci nemáme víru, která by v nás uskutečnila ten pravý zázrak. A tak tyto ryze přírodní, energetické a velice účinné metody odsouváme ze světa prožitku do slov a prázdných frází „že kdysi lidé věřili tomu, že komunikují s rostlinami“.

Chybí nám pokora přiznat si, že v rostlinném světě existuje moudrost, že vše je prosyceno esencí ducha a že i my jsme součástí toho všeho dění, které je ve skutečnosti oním šamanským tancem mezi energiemi, které se neustále v nádherných barevných vírech prolínají a navzájem na sebe působí.

Šamanský způsob léčení, který nám dovolí „sestoupit“ do našeho vlastního nevědomí, které zná odpověď na všechny naše otázky, je vlastně tím, co všichni podvědomě hledáme. Spojit se se svou vlastní podstatou, umět naslouchat moudré řeči našeho těla, umět komunikovat s naší unavenou duší, umět se uzdravit z tohoto světa……

Je mezi námi spousta starých duší, kterým chybí jen odvaha k „rozvzpomenutí se“. Oprostit se ode všech omezení, kterým jsme za celé, dlouhé životy uvěřili.

Otevřít se tomu, co je součástí každého z nás, tomu, co je okolo nás……. Uvidět krásu vodního pramene i jeho sílu, která protékajíc naším tělem, odnáší vše stagnující (pro kontrast uvedu konzumaci vody ze stojatých vodovodních trubek či plastových obalů – mrtvá voda, která stagnuje i v našem těle – otoky, lymfatické potíže a celkové zavodnění organismu).

Dovolte si rozmlouvat s vodou, se zemí, i vším co nám poskytuje. Šamanské praktiky nám otevírají cestu k jinému úhlu pohledu na svět……
Najděte v sobě odvahu probudit se k opravdovosti tohoto bytí.
S láskou Lenka

Bylinky nenahrazují kvalifikovanou péči lékaře, proto každý, kdo se rozhodne pro tuto metodu, činí tak sám, ze své svobodné vůle.

Čtěte dál…

Pin It on Pinterest