ENERGIE A ZÁKLADNÍ PRINCIPY V RODINNÝCH KONSTELACÍCH.

Základní stavební blok každého rodinného systému tvoří trojúhelník

MATKA – OTEC – DÍTĚ.

Krom tohoto principu, má každá rodina svůj řád. Toto vše je navíc podřízeno hluboké potřebě spravedlnosti, kterou nemusíme úplně vždy pochopit. Často máme pocit, že se nám děje příkoří, které si nezasloužíme, že se snažíme, ale nepřichází ocenění. Události i jednotlivce v rodině vnímáme na základě převzatých vzorců od svých rodičů – to znamená, že někdy nejsme díky tomu schopni vidět skutečnost takovou, jaká doopravdy je.

Každý rod i každá rodina mají určitý „model“ chování, který se ve své podstatě předává z generace na generaci. Z pozice vnějšího pozorovatele se vše jeví tak, že rodinný systém má určité rodové vědomí a společnou  duši.

Každá rodina a její systém tak podléhá 3 základním zákonům:

  1. Zákon o příslušnosti do systému
  2. Zákon o vyrovnaném dávání a braní
  3. Zákon o přednosti v systému

O ČEM JE ZÁKON O PŘÍSLUŠNOSTI DO SYSTÉMU?

Do rodiny patří všichni – živí i zemřelí. Partneři, partnerky, rodiče, prarodiče, sourozenci, každý, kdo uvolnil místo novému partnerovi, bývalí manželé, manželky, milenky, milenci, velké životní lásky, potracené děti, každý, kdo rodinnému systému ublížil i ten, komu rodinný systém či jednotliví členové ublížili. Patří sem i ti, kteří byli vyloučení nebo zapomenuti pro špatné chování či nedobré činy. Jsou to mrtvé děti, sebevraždy, tragické smrti, ztráty majetku, ale i zástupci rolí – adoptivní rodiče, nevlastní rodiče, nevlastní sourozenci

Ovlivňují nás na energetické úrovni všichni. Každý člen má právo patřit do rodinného systému. Má právo na úctu, uznání a respekt, ať byl jakýkoliv.

O ČEM JE ZÁKON O VYROVNANÉM PŘIJÍMÁNÍ A DÁVÁNÍ?

Dávat a přijímat ve stejné míře tvoří rovnováhu. Rovnováha rodinného systému je porušena, kdykoliv je někomu dáváno více než druhému. Např. rodiče, kteří upřednostňují jednoho ze sourozenců.

V rodinném systému platí pravidlo, že rodiče předávají svým dětem to, co oni dostali od rodičů svých, když byli dětmi. Ti to zase předají dětem svým. Tvůrčí a životní energie rodinného systému jde vždy vpřed, nikdy vzad.

O ČEM JE ZÁKON O PŘEDNOSTI V SYSTÉMU?

V rodinném systému je to jako v pohádce – prvorozený je oprávněným dědicem trůnu. Je to ten, který přišel do nově vzniklého systému jako první.

Tok energie vždy směřuje od minulého k budoucímu a tento směr nelze zvrátit.

Prioritní je vztah mezi partnery. Partnerství je základ – nejprve se setkáváme na úrovni partnerské, později rodičovské, následuje příchod prvorozeného dítěte a dalších dětí.

Komplikace nastávají, když např. ženatý muž čeká dítě s milenkou. Z energetického pohledu by měl přijít rozvod – ukončení jednoho systému. Dítě na cestě znamená, utvořil jsem nový systém – a tem má vždy přednost před minulým, nefunkčním, i když jsou v něm děti.

Máte v rodině podobné potíže a nevíte si rady? Rozestavení konstelace vám odpoví na mnohé otázky a situace, se kterými si nevíte rady. 

©Lenka

Photo by Julaj

 

Aktuální akce

Bylinková škola 2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi. Zahájení

9 - 10.3.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - Ženské bylinky

2.2.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - aneb "Jak na to"

23.2.2019

Bližší info zde ....


Příprava na bylinkářskou sezónu 2019

15 - 17.3.2019

Bližší info zde ....


Jarní bylinkaření na Šumavě

12. - 14.4.2019

Bližší info zde ....


Základy bylinkaření

26. - 28.4.2019

Bližší info zde ....


Poznávání "po šamansku"

aneb bylinkaření trochu jinak

1. -5. 5.2019

Bližší info zde ....


Rozvíjení intuice a komunikace s rostlinou

25 - 26.5.2019

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


Inspirace na originální dárek

smiley