1. Čakra – matka ZEMĚ

První čakra je pro naše bytí na Zemi velice důležitá. Souvisí s naším příchodem na planetu Zemi a s přijetím svého bytí v této hmotné realitě. 

Kořenová čakra vyjadřuje nejen i náš vztah k matce, ke všem ostatním ženám, ale i ke své vnitřní, ženské podstatě. Je to o našem zrození a o přijetí života.

Život každého z nás začíná vstupem na Zemi skrze naši pozemskou matku. Děloha matky nás vyživuje, ochraňuje a dává nám pocit naprostého bezpečí. Později se po Matce Zemi  pohybujeme, a díky její štědrosti dostáváme vše, co pro svůj život potřebujeme – teplo, potravu, přístřeší, vláhu, lásku,…

 Naše první – kořenová čakra vyjadřuje, jak zrození na Zemi přijímáme. Odráží se to ve vztahu ke svému vlastnímu tělu, skrze které se můžeme projevovat a ve vztahu k nejbližším lidem – k otci i matce.

Je to naše první lekce, kterou si ve svém životě prožitkem osvojíme.

Je to velké téma, které, když je nepochopeno, neprožito a nezpracováno, tvoří bloky, které si pak neseme po celý život.

Toto téma, kterým si každý z nás musí projít, se jmenuje DŮVĚRA. Jako malé děti se učíme, jaké pocity máme, když nás rodiče obklopují pozorností, bezpečím a láskou. Později se téma důvěry obohatí i o zkušenost s ostatními lidmi – prarodiči, vrstevníky, učiteli, sourozenci,…

Tak, jak dítě zvládne, či nezvládne důvěru v sebe, tak později zpracovává i důvěru ke druhým lidem.

Témata důvěry dítě zpracovává od svého narození do 6 ti let. Jsou-li v jeho životě okolnosti, které mu nedovolí zažít důvěru, zažívá trauma, které si nese celý život.

4 rok našeho života je o rozvoji pocitu "zdravého Já" – učíme se aktivitě, učíme se vyjadřovat svou kreativitu a zažíváme, jaký pocit je, když přijímáme svou zodpovědnost.

Mezi 5-6 rokem života se dítě učí poznávat svět mimo rodinu. Procházíme odděleností a samostatností, ale zároveň i zažíváme, jaké to je, když se vracíme do známého prostředí a bezpečí k milujícím rodičům.

Nedovolíme-li dětem zkoumat vnější svět, zažívá pocity opuštěnosti a strach z objevování nových věcí. Nezvládnutí tématu tohoto období se později odráží v naší nerozhodnosti.

Jak léčit bloky v 1 čakře?

Je důležité zpětně zpracovat svůj pocit důvěry ke druhým lidem. Pocit důvěry v sebe sama, vztah ke svému vlastnímu tělu, vztah k přírodě a spojení s naším božským ženstvím.

Aktuální akce

Bylinková škola 2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi. Zahájení

9 - 10.3.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - Ženské bylinky

2.2.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - aneb "Jak na to"

23.2.2019

Bližší info zde ....


Příprava na bylinkářskou sezónu 2019

15 - 17.3.2019

Bližší info zde ....


Jarní bylinkaření na Šumavě

12. - 14.4.2019

Bližší info zde ....


Základy bylinkaření

26. - 28.4.2019

Bližší info zde ....


Poznávání "po šamansku"

aneb bylinkaření trochu jinak

1. -5. 5.2019

Bližší info zde ....


Rozvíjení intuice a komunikace s rostlinou

25 - 26.5.2019

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


Inspirace na originální dárek

smiley