Příčiny nemocí –  /díl 3. – Alergie na plísně/

Žena, 26 let, Jitka. Celý život má hrůzu z plísní a jednoduchých hub, fobii za sklepů a podzemních prostor, potíže s dýcháním astmatického typu.

Příběh: Ocitáme se v minulosti, dobu jsme zařadily mezi 16. a 17. století.

Jitka poznává sama sebe, v mladé, asi 17 leté dívce. Žije v lese, v polorozpadlém domku se starou ženou, která se jí zřejmě ujala. Rodiče ani nikoho blízkého nevidí, má pocit, že je sama. Děvče je velice skromně oblečeno, má dlouhý, zlatavý cop a na hlavě věneček z květin. Pomáhá ženě nosit koše plné kořenů a bylin. Jejich obydlí navštěvují lidé, kterým žena pomáhá. Léčí i jejich zvířata….

Příběh se posouvá do děje, kdy je dívka chycena a odvlečena někam, kde ji obviní z čarodějnictví. Je uvržena do kamenného sklepení. Ocitá se ve tmě, cítí chlad a nechápe, co se stalo. Nikomu nic špatného ona ani babička neudělaly, cítí beznaděj, samotu, zradu. Ztratila pojem o čase. Naděje, že někdo přijde a propustí ji, se začala rozplývat. Začíná si uvědomovat pocit žízně a hladu, pravděpodobně je ve sklepě již několik dní. Její oči, již uvyklé tmě jí dovolují rozeznávat okolí. Objevuje zkondenzované kapky vody na kamenných stěnách a hltavě je olizuje, aby zahnala pocit neuhasitelné žízně. Neví, jak dlouho je uzavřena. Uvědomuje si, že ji opouštějí fyzické síly. Z posledních sil olizuje plíseň, která pokrývá vlhké kameny a jí houby vyrustající z jejich spojů. Při odchodu z této reality jí dělají jedinou společnost, hnusí se jí, nenávidí je. Opouští své tělo vysílena, s pocitem nespravedlnosti a zrady.

A tak kdykoli v některém z dalších životů nastane pocit, že je nespravedlivě obviněna nebo zrazena, začne se dusit, projeví se alergická reakce a objevuje se fobie. Zradu může vnímat od rodičů, sourozenců, partnerů, pracovních partnerů,……

Pokud si tedy v tomto životě Jitka propojí souvislosti, příčina uvolní emoci, emoce uvolní reakci a přijde zjištění, že alergická reakce již není potřeba -není třeba částí své osobnosti přebývat ve sklepení.

 

Aktuální akce

Bylinková škola 2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi. Zahájení

9 - 10.3.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - Ženské bylinky

2.2.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - aneb "Jak na to"

23.2.2019

Bližší info zde ....


Příprava na bylinkářskou sezónu 2019

15 - 17.3.2019

Bližší info zde ....


Jarní bylinkaření na Šumavě

12. - 14.4.2019

Bližší info zde ....


Základy bylinkaření

26. - 28.4.2019

Bližší info zde ....


Poznávání "po šamansku"

aneb bylinkaření trochu jinak

1. -5. 5.2019

Bližší info zde ....


Rozvíjení intuice a komunikace s rostlinou

25 - 26.5.2019

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


Inspirace na originální dárek

smiley