Příběh Aleše – Kamarádův slib

od | Konstelace

Aleš je kus chlapa, farmáře, věkově mezi 50-60 lety. Uvnitř není úplně spokojený a trvalo mu přes rok, nežli dostal odvahu a mohli jsme se opět setkat. Tenkrát mi vyprávěl o svých snech, ve kterých vídá své zemřelé předky či kamarády. Ráno se pak budí unavený, nevrlý a sám vlastně neví, co s tím…

Jeho zvláštní příběh začal kdysi dávno v dětství. Proto teď pomalu a velice citlivě otáčíme z jeho osobního příběhu popsané listy a traumata v nich zaznamenaná gumujeme. Ráda poslouchám jeho příběh, je příjemným vypravěčem, z jehož hlasu lze zahlédnou část čisté duše, kterou se snaží po tolika životních zklamáních skrýt.

Jedním z jeho témat, které jsme dnes otevřeli, byly finanční ztráty. Téma hodně citlivé, přicházející do jeho života v různých podobách. To, co Aleše ale nejvíce trápí, jsou lži, které jsou téměř vždy s každou ztrátou spojeny. Jeho čistá duše nechápe, proč se k tomuto chování někteří lidé propůjčí, o to méně, jsou-li to lidé z blízkého okolí.

Popisuje mi příběh tří kamarádů, kteří cosi prodávali. Za jejich zády ale Alešův bratr (jeden z těch tří) vše prodal a potom několik let zapíral a tvrdil, že prodej uskutečnil (a tím i Aleše podvedl) ten jeho kamarád. Zdá se, že rozuzlení je jednoduché. Kamarád Alešovi slíbí, že mu část peněz, které mu náleží, vyplatí, přestože i on utrpěl finanční ztrátu. Nežli se ale toto uskuteční, je nalezen na své chatě oběšený. Ve vzduchu visí slib, který nebyl dodržen…

To, co následuje je již jen následkem svědomí oněch tří lidí. Aleš, který byl podveden a přišel o svůj finanční podíl. Jeho bratr, který si neprávem přivlastnil celou sumu a po smrti kamaráda se snažil vinu přenést na něho. Kamarád, který byl rovněž podveden, ale jehož smysl pro spravedlnost mu nedovolila odejít na onen svět. Několik let část jeho duše chodila s Alešem, neboť nedostál svému slibu. Aleš mu poděkoval za jeho čestnost a projevil soucit nad jeho osudem. Jím i mnou projelo mrazení po celých zádech. Poté se obraz začal ztrácet…..

A poučení? Nikdy nikomu nic neslibujte. Slib má velkou moc a někdy se překlene do několika dalších životů…

Čtěte dál…

Pin It on Pinterest