Konstelace

Pomohu vám nahlédnout do energií rodinného systému, jehož jsme nedílnou součástí.

Co jsou konstelace?

Konstelace jsou přímou cestou do nevědomí, která se otevírá, abychom pochopili to, co nám běžně uniká. Jsou jedinečným nástrojem, díky kterému je nám umožněno nahlédnout do rodových energií, které vědomě i nevědomě ovlivňují naše životy.

Generace předků našich rodičů, jejich talenty, úspěchy, ale i bolesti, životní zvraty či nešťastné události, toto vše se odráží v energetickém schématu, který existuje na pozadí našeho života. Zviditelníme-li nezpracované a nepochopené energie těchto událostí, můžeme se rozhodnout, zda budeme či nebudeme následovat osudy svých předků.

Co řeší konstelace?

Vše, co se v historii rodu do něhož jsme se zrodily odehrálo, nás propojuje neviditelnými vlákny osudu a naším úkolem je vyhodnotit, v jaké míře tyto minulé zkušenosti či výzvy, které byly zvládnuté či nezvládnuté, v současném životě opět potřebujeme.

Výhrou není útěk, ale pochopení, odpuštění (odpoutání), pokora a přijetí. Pak může naše svobodná duše jít cestou, kterou si vybrala, aby uskutečnila sama sebe v plné nádheře, nepoutána okovy minulosti.

Moje cesta ke konstelacím

Před 20 lety po absolvování náročného výcviku „Konstelatéra“ jsem pocítila, že není jednoduché být tím, který umí spravedlivě a nezaujatě nahlížet do rodinných systémů.

Toto poznání mi otevřelo cestu ke studiu psychologie, filozofie, historie, astrologie, numerologie i mytologie. Poučila jsem se z moudrosti zaniklých civilizací, prošla jsem všemi náboženskými směry, kulturami i tradicemi, abych dokázala vidět vlákna osudu, která jsou splétána při našem vstupu na tento svět.

Co nabízím?

Individuální konstelace

Individuální konstelace je určena pro ty, kterým jejich citlivé téma nedovolí účast ve skupině.

Obsah

V některých případech postačí jedno sezení, v jiných se setkáváme opakovaně.

Během sezení primárně nahlédneme do původní rodiny, kde vznikají základní vzorce, díky kterým se pak orientujeme ve svém životě. Ty následně ovlivňují, jak se chováme, jak jednotlivé situace prožíváme a jak se umíme vyrovnat se svými každodenními záležitostmi. Určují např. kvalitu partnerských vztahů, vztahy s dětmi, zdravotní stav ale i vztah k hmotnému majetku nebo financím. Ve vztazích s ostatními se pak odráží naše potlačené strachy, pocity vlastní nedostatečnosti, snaha zavděčit se, ztráta chuti do života, aj.

Cíl sezení

Princip práce v individuálních konstelacích je podobný jako v konstelacích skupinových –  potlačené vzorce, ukryté v nevědomí je třeba vynést do vědomí, pojmenovat je.

Jinými slovy: Poznat, pojmenovat, pochopit, přijmout, propustit, odpustit, uzdravit,…

Cena
V některých případech postačí jedno sezení, v jiných se setkáváme opakovaně. Jednotlivá sezení trvají od 60 – 120 minut (dle dohody) Cena za sezení: 60 minut/1000,- Kč 90 minut/1400,- Kč 120 minut/1900,- Kč

Skupinové konstelace

Skupinové konstelace bývají tématické. Např. Čistění rodových linií, Odpoutání se od bývalých partnerů, Vztahy s rodiči, Jaký je smysl mého života, …

Obsah

Popisovat průběh konstelací je velmi obtížné. Nevědomé složky, které jsou hybnou silou celého celku je nejlépe pocítit na vlastní kůži. Příběhy z konstelací si můžete přečíst zde.

Cesta k sebepoznání

Cesta k poznání sebe sama je obrazně „labyrintem našeho života“. Procházíme jím a hledáme své místo. Bloudíme a dlouho netušíme, že kompas je ukryt uvnitř nás.

Obsah

Cesta k sebepoznání je cyklus tří na sebe navazujících setkání, ve kterých vás seznámím s principy konstelací. Prakticky budeme pracovat na základních tématech. Např. Jaké je moje místo v rodině, Odpoutání od bývalých partnerů, Zdravotní konstelace, Pracovní konstelace, Vztahy s dětmi apod.

Pro koho?

Ve většině případů jde o potlačené emoce, které mají silný energetický dopad na některé členy systému (jsou to ty případy, kdy se nám „něco“ děje, a my nevíme proč).

Od svých rodičů, krom fyzické DNA dědíme i vzorce myšlení, proto se v některých rodinách opakují stále stejné situace.

Mezi důležité okamžiky v historii rodu patří např. vydědění, vyvlastnění majetku, vraždy, sebevraždy, vážné choroby, chronické choroby, úmrtí v určitém věku, tragické události, samovolné potraty, aj. Zvláštní místo zaujímá téma kleteb, válek, koncentračních táborů, adopce, alkoholismus, drogy a další závislosti.

Aktuální nabídka setkání

7

Příběhy z konstelací

Každý člen v historii rodinného systému nepřímo ovlivňuje naše každodenní konání, vstupuje do rozhodování, jaké budeme vykonávat povolání, jakého si zvolíme partnera, jaké budeme mít talenty či neřesti s nimiž se budeme během své životní pouti potýkat…

Pin It on Pinterest