Lenka Martanová

O mně

Moje cesta

Od dětství mně lákal tajemný svět rostlin a bylinkářské umění babek kořenářek. Toužila jsem po tom, stát se jednou z nich.

V historii rodu jsem marně pátrala po osobě, která by se léčitelským uměním a bylinkaření zaobírala a na jejíž tradici bych mohla navázat.

Rozhodla jsem se tedy jít vlastní cestou a mé „rozvzpomínání se“, mi umožnilo nahlédnout na mnohé minulé životy, ve kterých si má duše zvolila povolání chrámového lékaře, felčara, dvorního lékaře, vědce nebo jakéhosi šamana.

Mýma rukama za ta léta hledání prošly snad všechny, tehdy dostupné knihy, zabývající se touto tématikou.

Vnímala jsem, že to, co hledám, v knihách nenaleznu.

Mezitím jsem vystudovala chemii a ekonomiku, samostudiem jsem se vzdělávala v anatomii, botanice, filozofii, buddhismu, taoismu, psychoenergetice, aj.

Neustálé vzdělávání

Před 30 lety (z dnešního pohledu se to zdá být hooodně dávno), když se otevřely možnosti studia, jsem začala navštěvovat tématické přednášky bylinkářů (P.Nohel, W.Grešík, M.Calábek, E.Havelka, R. Kindl, L. Kříž), studovala jsem numerologii, tarot, spisy Paracelsa, Hildegardy von Bingen a staré herbáře. Setkala jsem se, dnes již s legendami, s Mílou a Eduardem Tomášovými ale stále jsem nenacházela to, co by naplnilo volání mé duše.

Absolvovala jsem jeden z prvních akreditovaných kurzů, zaměřených na masáže (1996), Filozofické semináře systemické a klinické psychologie (2002 – 2004) Institut alternativního vzdělání Mandala (2006 – 2011), mnoho kurzů zaměřených na seberozvoj (Klíč k životu I-IVst. 2006), výcvik systemických konstelací (2007), kraniosakrální výcvik (2011), Theta Healing (2012).

Velmi zásadní bylo pro mě setkání s evropským šamanismem (2007), jehož praktikování mi ukázalo cestu, která mě oslovila.

V roce 2012 jsem začala realizovat (po mnoha kurzech s bylinkovou tématikou) ucelený koncept 1. Bylinkové školy, s praktickým záměrem soběstačnosti v oblasti svého zdraví.

V roce 2017 jsem navázala spolupráci s MUDr. Erikou Goetzovou se kterou jsme 1. Bylinkovou školu rozšířily o koncept diagnostiky dle živlů (inspirované tradiční čínskou medicínou), základy pochopení fyziologie a patologie orgánových systémů, vnímání energie rostlin šamanským způsobem, vlastní zkušeností s výrobou homeopatických substancí.

Od roku 2018 se intenzivně věnuji energetické podstatě a intuitivní práci s rostlinami, houbami a minerály, se zaměřením působnosti na lidský organismus. Prohlubuji dále své znalosti v oblasti homeopatie, čínské fytoterapie, pěstuji a zpracovávám vlastní byliny, atd…

V roce 2019 jsme společně s E. Goetzovou vydaly samonákladem knihu Putování do říše rostlin I. (2019), kde nabízíme různé uhly pohledu na jednotlivé byliny, zejména z hlediska vnímání jejich energií.

V roce 2019 jsem absolvovala akreditovaný kurz výživového poradenství.

Současnost

V současné době se věnuji individuálním konzultacím a sestavováním bylinných kůr, individuálním konstelacím, pořádám kurzy se zaměřením na tématiku bylinkaření, šamanské cesty zacílené na komunikaci s rostlinami, aj.

Společně s MUDr. E. Goetzovou pořádáme semináře pro pokročilé s tématikou „Propojení východní moudrosti a západního bylinkaření v pěti elementech“, ve kterých se věnujeme hlubšímu porozumnění nejrůznějších obtíží a ukazujeme, jak sestavit komplexní individualizovanou směs bylin u nás dostupných.
Toto téma jsme zpracovaly i do knižní podoby (momentálně pracujeme na posledních úpravách a rády bychom do konce roku 2024 tuto pentalogii nabídly veřejnosti).

Společně s Mgr. Svatavou Dvoráčkovou připravujeme projekt (Rituály pro život), ve kterém spojíme své zkušenosti a nabídneme praktické návody, jak mírnit psychické i fyzické následky způsobené dlouhodobou emoční zátěží.

Pin It on Pinterest