Kontakt

Lenka Martanová
mobil: +420 728 339 689 
email:bylinky@bylinkyproradost.cz

Pokud telefon nezvedám, pište prosím sms.


Osobní konzultace na adrese:
K Tužince 2357, Benešov

Magické rostliny

Magické rostliny

„Magické rostliny“ je tak trochu čarodějnicky zavánějící název, kterým jsem nazvala tento list. Naleznete v něm příspěvky o tom, co mocná magická síla přírody dokáže vykouzlit. Není to tedy o žádném čarování, ale o starých záznamech, které mistrně zaznamenali naši předkové, kterým můžeme i nemusíme věřit. Magie je právě rozkvétající květ, snášející se podzimní list k zemi, každodenní východ i západ slunce. Magie je celý náš život……

S magií je spojena i mocná ženská, intuitivní a tvůrčí energie, bylinkaření, empatie či zrod nového……

Žena a magie je mocné spojení, jejímž základem je neustálý koloběh životní energie, vyjádřený v cyklech rození a umírání.

Přeji vám příjemné počtení a inspiraci.

S láskou Lenka

O TOM, KDE SE BEROU ÚČINNÉ LÁTKY V ROSTLINÁCH

Úryvek z knihy Obrazy z přírody II – K.Starý:

Slunce vystupuje výše a výše. Země puká, osení bledne. Veškerá příroda vydychuje horoucí, umrtvující žár. Veselí pěvci hájů a lesů se zalekli, a uschovavše se do temných houštin, umlkli, zaleklo se též veškeré listí na stromích a rostlinách, svinulo a schoulilo se bázlivě a patříc vyděšené na podivné výjevy, ani nezašeptne. Všude ticho – mrtvo. Zdá se, jakoby veškerý život byl uhasnul. Avšak nikoliv. Tam v té přírodní dílně, v zemi hluboké, kypré a úrodné to bez ustání víří, koluje, proudí, vře, kypí a pracuje.

Bůžkové podzemní vaří léčivé šťávy, hojivé balsámy i smrtící jedy, jimiž napájejí byliny divotvorné, připravují sladký med, jejž ukládají v četné plody ušlechtilých stromů a zhotovují mocí kouzelnou manu světa – chléb náš vezdejší. Čím řeřavější padají na zem paprsky, tím hbitěji otáčejí se bůžkové, tím sladší připravují medy, tím prudčejší jedy. Každý dle rozmaru svého a povahy své buď zdárné uchystává pokrmy, buď neblahé kuchtí lektvary. Tam jeden potměšilý ostrým napájí jedem bolehlav, lilek, blín, rozpuk jízlivý i s rulíkem zlomocným, tu druhý do lýkovce, kozí brady a pryskyřníků ostré přimichuje šťávy, třetí do routy čpavé a mateří doušky vonné dává silný vtékati olej, čtvrtý tím se blaží, že lípu i bez, heřmánek, řimbabu, prhu horní i pelyněk přehořkou léčivou mocí napájí. Všudy panuje činnost, ruch i chvat, jenom člověka zapudili bůžkové vedrem slunečním ke klidu matnému, aby nemohl přihlížeti ruchu tajemnému v zázračných dílnách pracující přírody

O máku

Úryvek z knihy Obrazy z přírody II – K.Starý:

Na kyprém poli blíže tiché vesničky rozložil své stánky s hejnem svých sluhů spanilý bůžek v podobě líbezné panny. Nevyšel ze země, nýbrž sestoupil s vysokých nebes na zemi unylou, aby připravoval pro živoucí tvory nejsladší nebes dar – líbezný spánek. Za obydlí zvolil si krásnou, vysoko-rostlou bylinu – snodárný mák.

Ze šedivého zrnečka, útlého a drobounkého vznikla rostlina k podivuhodné mohutnosti. Hladký a štíhlý je stonek její, na němž sedí listy veliké, podoby vejčito-kopinaté, vykrojované a spanile kadeřavé. Zvláštní sivé jíní pokrývá stonek i list jakoby závoj večerní mlhy spočíval na obydlí líbezného anjela. Na vysokých lodyhách usedly si přeozdobné květy. Něžná poupátky k zemi kloní těžké hlavičky, jakoby dřímala ve svém šedozeleném kožíšku. Očka jsou zavřena a hlava svislá jen stísněný prozrazuje život, avšak, jakož ve snícím spáči duch neodpočívá, nýbrž nové a nové obrazy vytvořuje k vrcholu blaha spáče unáší, tak i v poupátku tichém čilý panuje ruch, list za listem, obrázek za obrázkem vzniká k netušené kráse, až vše k okrouhlému celku dospělo. Hle, již těsné pokrývky pukají, zvolna padajíce k zemi. Čtyry lupeny květné, veliké a nádherné, bílé, červené i tmavě nachové rozvinuly své prapory, aby zavály v stejnobarevné záři ranních červánků.

Uprostřed květných lupenů, ozářená věncem jemných tyčinek, vypíná se hlava stříbrošedá, na níž se skví, jako koruna na temeně královském, hvězda paprskovitá. Kouzelná moc, léčivé síly plná, spočívá v této ověnčené hlavě. Hoj, jak to kvetoucí pole září v tom lesku slunečním. Tisícero květů plápolá v bujaré mladosti k blankytu nebes, a jako o závod pukají ustavičně nová a nová poupátka, rozvinujíce veškerý svůj svěží půvab a lesk“.

O lípě

Úryvek z knihy Obrazy z přírody II – K. Starý:

„V tom čase, jakoby příroda k poslednímu činu veškeré síly své napnula, na samém vrcholi vysokého pně rozpukne se poupě. Rozvine se druhé i třetí a jako mocným kouzlem ovanuté, osypávají se naručest kmeny, haluze i ratolesti tisíci a tisíci líbezných kvítků. V roztomilých kytičkách usazují se sesterské květy a uprostřed bělavých listenů, každý korunkou z hebounkých tyčinek ověnčený. A jak vonná jsou ta kvítka spanilá! Kdybychom neviděli pět bělavých květných lupénků tvořiti pravidelnou hvězdičku, měli bychom za to, že je každý malý kvítek malá kadidelnice: tak vonný a libý sestupuje zápach z otevřených kalíšků na usvadlou zemi. Na perutích lehkého vánku rozlívá se tento po parku i v stinném stromořadí, po nivě i háji, spěchá k hlučnému městu i k chýžce pokojné zvěstující všude vítanou zvěst: Lípa kvete! Lípa již kvete, zaplesají svižné dívčiny ma květné louce a vděčným srdcem ssají líbezný lípy dech v nevinná ňadra. Lípa kvete, praví potěšen pracovitý rolník, napínaje právě svou ostrou kosu k důraznému seku, pak ustane, aby si oddechnul – a hle, před vonným vánkem z lipových haluzí prchají okamžikem horké krůpěje, řinoucí se z čela mužného. „Dceruško, nezapomeň na lipový květ“, napomíná pečlivá babička mladou hospodyňku a k tomu vážně přidává: „Kde v domě bezový a lipový květ, hežmánek a hadí koření, tam není bolesti, tam není též mření“.
Brzy je na lípě veselo a hlučno. Na sta pilných včeliček schází se zde k slavné hostině a k zvučnému plesu, neboť malá kvítečka mají nemalé zásoby nejsladšího medu a Bůh uchovej, aby snad byla skoupá. Žádná včelka neodejde bez posily, žádná bez obdarování. Pohostinství a nezištnost jsou hlavní ctností stědrých květů……!

Aktuální akce

Naše kniha

kniha

Putování do říše rostlin I.


Velké konstelace

4-5.4.2020

Bližší info zde ....


Šamanská pouť do vlastního nitra

8-10.5.2020 Šumava

Bližší info zde ....


Jarní bylinkaření

15-17.5.2020 Šumava

Bližší info zde ....


Slunovratové bylinkaření

19-21.6.2020 Šumava

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Vítám vás, kteří máte otevřené srdce a chcete svět učinit lepším.....


TOPlist