Lektvary na spáleniny

od | Ze starých receptářů

Ze starých záznamů (Lékařské knihy Mistra Křišťana z Prachatic)

1. Vezmi bílek vaječný a olej obecný, směs to spolu a tím se maž, kdež se spálíš, doluov.

2. Vezmi lejno ovčí a mouku ječnou a list vysokého slézu anebo od lilium nebo jitrocelový, ztluc to dobře a pak rozpusť másla neslaného na rendlíku s dřevními věcmi. To vše pak vydav skrze šat a maž se, kdež jest spálenina.

3. Vezmi kůry dubové, vař v vodě a máčej často. Item klé višňové a též třešňové nebo trnkové vař v dubové vodě a přikládej a zhojíš se.

4. Vezmi olej a sladké smetany toliktéž a vosk, nech, ať to všecko spolu zevře a nechej, ať ustydne. I prosejž to, ať voda vyteče. Mažiž tím ta místa spálená a zhojíš se skoro tím lékařstvím.

5. Vezmi chlupy zaječí a spale je zetři na prach a tím posypej často na to místo spálené. Také ten prach jest dobrý nežituom na nohách. Nebo kdežkolivěk na životě sú nečistá místa, toť vše čistí a šrámy zcelí.

6. Vezmi tu houbu, ješto slové pýchavka, když dobře sezrá a uschne na svém místě. A ten prach, ježto z ní prší, často posýpej na to místo spálené, buďto že by koho mučice spálili, aneb kterákkoli by se jemu jináč přihodilo a spálilo. Tím se zhojíš, budeš-li často posejpati.

7. Vezmi řípu syrovou ztluka jí vydaviž z ní vodu, mažiž tou vodů ta místa spálená a pak prachem paličkovým na to místo posýpej, jako na rybnicích roste. A toť se nedá více rozjesti žádné bolesti spálené kteréžkolivěk.

Čtěte dál…

Pin It on Pinterest