Lektvary na léčení močového měchýře

od | Ze starých receptářů

(Ze starých záznamů Lékařské knihy Mistra Křišťana z Prachatic)

Proti kamenům lék – Vezmi  volší, co toho roku vyroste, i s listem, spal v novém hrnečku zalepě dobře, dej píti nemocnému ten prach v teplém pivě. A budeš bohdá od toho zdráv a že ho víc míti nebudeš.

Proti kameni v ledví – Vezmi kořen, ježto slove tučný mužík, a to uvař v pivě aneb v víně.  A toho požívej a pí teplé. A druzí jemu říkají rozchodník a máť žlutej květ.

Proti kameni celému – Vezmi jádra pichavých řepíkuov, muškát, rozetři, píž to ráno a večer s starým pivem teplým.

Jinak proti kameni – Vezmi raky živé a ty spal na prach v hrnci novém. A toho prachu požívej v pití i také v jídle. Toť jest velmi prospěšno proti kameni.

Koho ledví bolí – Vezmi tučný mužík, to koření rozchodník, pí v pivě nebo víně, zvaře, poněkolikrát. A budeš zdráv.

Kdo nemůž vody pouštěti – Vezmi ředkev a jez ji často. A také ztluka kamenem přilož na konec. Také praví, že žádná věc tak silně vody z měchýře nevyhání jako ředkev.

Kdož nemuož vody držeti – Vezmi starček a vař jej ve víně, ať třetina uvře, a přičiň soli a píž to na čtitrobu. A budeš držeti.

Kdo močí krví – Vezmi bobku a jalovce a vař to v novém hrnci ve vodě. A tu vodu pí.

Kdo nemóž pičkati – Vezmi srstí zaječích i spaliž je na prach a dej píti, kdož nemuož vody pouštěti a mocně vodu ven z měchýře vypustí.

Kdož pičká krví těžce – Vezmi šest hlávek česneku a zetři je s vodou a tu vodu dej píti nemocnému.

Čtěte dál…

Pin It on Pinterest