Kurkuma

od | Příběhy rostlin

Zvuk bubnu uvádí mé fyzické tělo do stavu klidu …….. a moje duše letí po stoupajícím dýmu z kadidel a posvátných rostlin. Dnes letím s tebou, moje orlí lásko……

Moudrá Bohyně, Matko přírodo, dovol mi nahlédnout do dalšího z tvých tajemství a poskytni mi ochranu na cestu za poznáním.

Ležím na zádech a v ruce držím oddenky kurkumy dlouhé. Moje cesta vede do říše, která je vědomím svého druhu. Na jedné straně nevím nic o jejím působení … na straně druhé

– četla jsem mnoho vědeckých prací na téma kurkuma a zdraví. Každý z nás je odlišný, originální – a ve své odlišnosti vnímá rozdílně i působení rostlin na vědomí i fyzické tělo. Co jednoho uzdraví, druhému může uškodit. Staré moudro, které je třeba respektovat. Myšlenky pomalu utichají a já se vzdaluji od svého těla……

Energetické pole, spojené s tímto druhem kurkumy (je více druhů a každý má v našem těle jiný úkol), dává souhlas ke komunikaci a já zažívám úžasné, světelné obrazy spojené s pocity.

Slyším hlas, který říká: Vstupuji do vašich těl spodem. Má síla vzbudí posvátného hada, dřímajícího v kořeni vaší páteře. Jeho probuzení rozzáří zlatavým světlem tekutinu, která obaluje míchu a váš mozek a já pozvednu vaše vědomí mocnou silou kundalini a propojím ji s nebesy.

Hlas provázejí obrazy. Vidím stočeného, spícího hada, kterého probouzí záblesk zlatého světla. Jemné, sotva viditelné nitky energií připomínají blesky na noční obloze. Postupně se šíří kolem až je celý páteřní kanál zaplaven plazmatickým, zlatavým světlem. Had dostává svou sílu, pomalu se rovná a stoupá do hlavy. Jeho síla mění intenzitu vyzařování i kvalitu čaker – už nezáří barevně, jak se uvádí, všechny jsou zlaté s jemným perleťovým lemováním! Plazma prostupuje celým fyzickým tělem a uzdravuje až na buněčných úrovních.

Hadova cesta směřuje do středu hlavy, kde je hypofýza. Jeho dotek ji aktivuje fialovo- zlatým jasem. Jakoby mávnutím kouzelného proutku se celé tělo rozzáří a naše duše se ukáže v celé své nádheře. Ta záře je tak silná a intenzivní, že se v jejím okolí utvoří zvláštní, posvátné ticho, které je slyšet. Dotek božského…………

Zlatavá kurkuma, pomocník z hmotné úrovně, splnil svůj posvátný úkol.

Je čas na návrat. Hlavou se mi začínají honit myšlenky, jak kurkumu připravit těm, kteří neví, jak s rostlinkami komunikovat. Dostávám návod na přípravu:

Vezmeme 21 sušených oddenků, které se usuší nakrájené na plátky. Ty se pak povaří 30 minut společně s 50ks mnišského pepře ve 3lt vody – užívá se po tři dny, třikrát denně 2,5dl.

Bylinky nenahrazují kvalifikovanou péči lékaře, proto každý, kdo se rozhodne pro tuto metodu, činí tak sám, ze své svobodné vůle.

Čtěte dál…

Pin It on Pinterest