Kontakt

Lenka Martanová
mobil: +420 728 339 689 
email:bylinky@bylinkyproradost.cz

Pokud telefon nezvedám, pište prosím sms.


Osobní konzultace na adrese:
K Tužince 2357, Benešov

Tonal – první pozornost 

TONAL je vše, co můžeme vyjádřit slovy.

–       Je nazýván také jako PRVNÍ POZORNOST, patří fyzickému tělu (analogicky pravá strana těla). Zahrnuje :

– mysl ( nazývána parazitem )
– emoce
– fyzické tělo

Je ovládán levou polovinou mozku, kde je sídlo RACIONÁLNÍHO VĚDOMÍ.

Umístění : Levá polovina mozku + pravá strana těla


Tonal
– je dozorce, který organizuje náš svět
– je to vše, co známe a děláme jako lidi
– chrání naše bytí – je náš strážce
– jeho nedílnou vlastností je být opatrný a žárlivě střežit, co sám dělá
– z ochránce se mění na dozorce, který je despotický a úzkoprsý
– je všechno, co jsme, všechno, co známe a vidíme – proto je tak mocný
– začíná narozením a končí smrtí
– jeho funkcí je posuzovat, odhadovat, být svědkem
– je zvláštní stvořitel, který si vytvořil pravidla, podle nichž chápe svět
– je to deska stolu, na které jsou všechny věci

1) osobní ( každý z nás ) – jeho stůl v restauraci, kde je mnoho ostatních stolů
2) kolektivní ( tonal doby ) – celá restaurace se stoly

Mysl je část tonalu ( jedna z věcí na stole ).

Duše, myšlenky, intelekt, psychika, energie, Bůh………..je také tonal.

Je všechno, co si dokážeme myslet.

Můžeme o něm mluvit, ale nemůžeme být jeho svědkem.

Sami si tvoříme svůj tonal. Jsme za něj odpovědni.

Naučili jsme se zacházet se svým tonalem tak, že ho dokonale oslabujeme = hovění, oddávání se slabostem……

Tonal nám ukazuje určité typy slabostí.
Supertonal má jenom bojovník.

Tonal má 2 části :
1. vnější = okraj, povrch ostrova = drsný. Sem patří činnost a jednání
2. vnitřní = jemný. Sem patří rozhodování a úsudky

V řádném tonalu jsou obě 2 části v rovnováze.
Potřebujeme silný tonal, který se sám dobrovolně vzdá vlastní důležitosti nebo holdování slabostem.

Zesílení a nabíjení tonalu se nazývá osobní síla.

Posedlostí každého je potřeba skládat si svět podle pravidel tonalu. Kdykoli jsme ve světě tonalu, musíme být bezchybným tonalem a nemařit čas iracionálními pitomostmi.

A kdykoli jsme ve světě nagualu, musíme být bezchybným nagualem a nemarnit čas racionálními pitomostmi.

 Brána mezi nimi je záměr bojovníka.

Nesmíme mít na ostrově tonalu kupu harampádí. Je ho potřeba zamést a potom udržovat v čistotě. Potom neklade žádný odpor. Zachovávat řád je být dokonalým tonalem a být dokonalým tonalem znamená uvědomovat si všechno, co se děje na ostrově tonalu.

Každé rozhodnutí pro tonal leží v nagualu.

Náš pohled na svět je pohled na ostrov tonalu ( vše, co jsme, je na tomto ostrově ).

Ostrov tonalu je vytvářen naším vnímáním, které bylo vycvičeno,

aby se soustřeďovalo na určité prvky a každý z těchto prvků a všechny dohromady vytvářejí naše vidění světa. To je oblast rozumu.

Proto je nutné ostrov tonalu přeskupit.

 

Úkol učitele je přeskupit náhled učedníka na svět do pravé půlky bubliny = pravá je strana tonalu = rozum. V druhé polovině potom může být vůle = nagual.
Úkolem je tedy dočista smazat polovinu bubliny a všechno přehrát na druhou polovinu. Vše ostatní nás sráží v nicotu. Jedině takovéto uspořádání je prospěšné.

Řád našeho vnímání je výlučnou doménou tonalu. Jenom tam mají naše činy posloupnost, jenom tam jsou schody, kde můžeme počítat jednotlivé kroky. V nagualu nic takového není. Proto je náhled tonalu nástrojem a tento nástroj jako takový je nejen nejlepší, ale také jediný, který máme.

Když pojivo života spojí pocity nagualu dohromady, je stvořena bytost, která ztrácí pocit své pravé přirozenosti, která je oslepena oslnivou září a hlukem oblasti, kde se vznášejí bytosti = tonalem.
Tonal je to, kde existuje veškeré sjednocené uspořádání. Bytost vyskočí do tonalu, jakmile životní síla spojí všechny potřebné pocity dohromady.

Tonal začíná narozením a končí smrtí.

Jakmile životní síla opustí tělo, všechna ta malá vědomí se rozpadnou a vrátí se tam, odkud přišla, do nagualu.

Bojovník při cestě do neznáma pouze rozšíří shluk jednotek,

ale nerozpadne se jako při smrti. Vstup do nagualu je forma práce s tímto shlukem. Každý má vlastní formu a vše řídí z centra vůle. Shlukování zpět řídí životní síla. Jakmile se jednou vyčerpá, nastává smrt.
SHLUK = bublina vnímání, která je hermeticky uzavřena a otevírá se při smrti. Lze ji ale otevřít.

 

ROZUM pouze zrcadlí vnější řád a nic o tomto řádu neví. Nedokáže ho vysvětlit, stejně tak nedokáže vysvětlit nagual. Může být svědkem tonalu a jeho působení, ale nikdy mu nemůže porozumět nebo ho rozluštit. Sám fakt, že myslíme a mluvíme, ukazuje řád, který dodržujeme, aniž bychom věděli, jak to děláme, a co ten řád vlastně je.

Tonal každého z nás je pouze odrazem onoho nepopsatelného neznáma naplněného řádem.
Nagual každého z nás je zase jen odrazem oné nepopsatelné prázdnoty, která všechno obsahuje.

Poznání moderního člověka a poznání šamanů dávného Mexika jsou celistvé světy, které se liší vnitřní podstatou.

Svět každodenního života vůbec nelze brát jako něco osobního, co má nad námi moc, něco, co nás může vytvořit nebo zničit, protože bitevní pole člověka neleží v boji se světem kolem něho. Jeho bitevní pole se nachází až za obzorem, v místech, která jsou pro obyčejného člověka nepředstavitelná, v místech, kde člověk přestává být člověkem.

Aktuální akce

Naše kniha

kniha

Putování do říše rostlin I.

Skupinové konstelace

17. 10. 2020 Benešov u Prahy

Bližší info zde ....


Poznávání rostlin vlastní zkušeností - Téma: Jestřábník

24. 10. 2020

Bližší info zde ....


Poznávání rostlin vlastní zkušeností - Téma: Dřín

31. 10. 2020

Bližší info zde ....


Třídenní cyklus Cesta k sebepoznání, aneb Putování labyrintem našeho života

18. 10. 2020

Bližší info zde ....


Skupinové konstelace

14. 11. 2020

Bližší info zde ....


Poznávání rostlin vlastní zkušeností - Téma: Verbena - Sporýš

28. 11. 2020

Bližší info zde ....


Zahájení čtyř-víkendového cyklu Bylinkové školy

6 - 7. 3. 2021

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačně; diskuzní skupině na FB

TOPlist