Krishnamurti – rozpouštění rodinné karmy

od | Cesta ke zdraví

ÚKOLEM PRACOVNÍKA SVĚTLA, S OHLEDEM NA RODINU, DO NÍŽ SE RODÍ, JE STÁT SE TÍM, KÝM JE. TÍM, ŽE TAK UČINÍ, DOKONČÍ SVÉ POSLÁNÍ. NENÍ JEJICH CÍLEM SVOU RODINU ZMĚNIT, NENÍ VAŠÍM ÚKOLEM MĚNIT COKOLIV VNĚ SEBE.

NEJSTE TU PROTO, ABYSTE SVĚT UČINILI LEPŠÍM. JSTE TU PROTO, ABYSTE SE PROBUDILI. A ANO, AŽ TO UDĚLÁTE, SVĚT SE STANE LEPŠÍM, NEBOŤ VAŠE SVĚTLO HO OZÁŘÍ A PŘINESE RADOST A OSVÍCENÍ TAKÉ OSTATNÍM. ALE NEZAMĚŘUJTE SE NA TENTO SVĚT, AŤ JIŽ JDE O VAŠI RODINU ČI JAKÝKOLIV JINÝ VZTAH, DO NĚJŽ VSTOUPÍTE.

SKUTEČNÁ PRÁCE SPOČÍVÁ V PROPUŠTĚNÍ VŠECH TĚCH KOUSÍČKŮ STRACHU A ILUZÍ, ZALOŽENÝCH NA EGU, KTERÉ JSTE SAMI DO TAKOVÉ HLOUBKY JAKO DÍTĚ VSTŘEBALI. POZNÁVÁNÍ TĚCHTO ENERGETICKÝCH OTISKŮ, KTERÉ ZČÁSTI UTVÁŘELY VAŠI OSOBNOST, A UVOLŇOVÁNÍ ONĚCH ČÁSTÍ TÉHOŽ, KTERÉ VÁM NEPATŘÍ, JE NÁROČNÝM A INTENZIVNÍM PROCESEM. JE TO, JAKO BYSTE ODLOUPÁVALI VŠECHNY VRSTVY CIBULE, JE TO, JAKO BYSTE SE PO DRUHÉ NARODILI. KLADENÍM DŮRAZU NA DŮKLADNOST TOHOTO VNITŘNÍHO PROCESU, TOHOTO DRUHÉHO NAROZENÍ, VÁS NECHCI ODRADIT.

NA DRUHOU STRANU BYCH ALE BYL RÁD, KDYBYSTE SAMI K SOBĚ POCÍTILI HLUBOKÝ RESPEKT. JSTE TĚMI NEJSTATEČNĚJŠÍMI BOJOVNÍKY, KTERÉ ZNÁM. JSTE PIONÝRY, KTEŘÍ ROZSVĚCEJÍ SVÉ VLASTNÍ SVĚTLO V MÍSTECH TEMNOTY A NENÁVISTI, DLÁŽDÍ CESTU NOVÉMU VĚDOMÍ NA ZEMI. NENÍ VAŠÍM ÚKOLEM ROZŽÍNAT SVĚTLO V SRDCI NĚKOHO DALŠÍHO.

JE TO JEHO VĚC, ZDA TO UČINÍ. VY MŮŽETE NABÍDNOUT JISKRU, MŮŽETE BÝT PŘÍKLADEM, ALE NEJSTE NIKTERAK ODPOVĚDNÍ ZA PROBUZENÍ NĚKOHO JINÉHO. TOTO JE TŘEBA ZDŮRAZNIT OBZVLÁŠTĚ S OHLEDEM NA RODINU, DO NÍŽ JSTE SE NARODILI. ČASTO INSTINKTIVNĚ JAKO DÍTĚ CÍTÍTE, A VĚDOMĚJI PAK JAKO DOSPĚLÍ, ŽE MUSÍTE SVÉ RODIČE ZACHRÁNIT OD JEJICH STRACHŮ A ILUZÍ. NAVÍC SI ČASTOKRÁT MYSLÍTE, ŽE JSTE V TÉTO ÚLOZE SELHALI.

CÍTÍTE, ŽE JSTE NEBYLI DOOPRAVDY SCHOPNI POMOCI SVÝM RODIČŮM ZPŮSOBEM DLE VAŠICH PŘEDSTAV. TENTO SMĚR MYŠLENÍ VYCHÁZÍ Z CHYBNÉHO VNÍMÁNÍ TOHO, CO VE SKUTEČNOSTI ZNAMENÁ POMÁHAT A JAKÉ JE VAŠE POSLÁNÍ, CO SE VAŠICH RODIČŮ TÝKÁ.

VE SKUTEČNOSTI JE SITUACE TAKOVÁ: OD SVÉHO ZROZENÍ DÁLE ZAČÍNÁTE VSTŘEBÁVAT VELICE SILNĚ ENERGIE SVÝCH RODIČŮ, JAKO BY BYLY VAŠE VLASTNÍ. JIŽ NEJSTE SCHOPNI SNADNO URČIT, KDE VY ZAČÍNÁTE A KDE ONI KONČÍ. PROTOŽE VSTŘEBÁVÁTE TAKÉ JEJICH STRACHY A ILUZE, DŮVĚRNĚ SE SBLÍŽÍTE S JEJICH EMOCIONÁLNÍ ZÁTĚŽÍ. TATO ZÁTĚŽ JIM MOHLA BÝT PŘEDÁNA PROSTŘEDNICTVÍM NĚKOLIKA GENERACÍ Z OBOU STRAN RODINY. MŮŽE BÝT PŘÍTOMEN I KARMICKÝ ASPEKT, COŽ ZNAMENÁ, ŽE TOTÉŽ TÉMA SE OPAKUJE ZNOVU A ZNOVU, DOKUD NENÍ “KLETBA ZRUŠENA“. TOMUTO BYSTE MOHLI ŘÍKAT RODINNÁ KARMA. MŮŽE JÍT O TÉMATA SPOJENÁ S NEVYROVNANOU MUŽSKOU ČI ŽENSKOU ENERGIÍ, ENERGIE VYCHÁZEJÍCÍ ZE STARÝCH OTROKÁŘSKÝCH TRADIC, TÉMATA NÁLEŽEJÍCÍ K URČITÝM NEMOCEM, ATD. TENTO DRUH KARMICKÉ ZÁTĚŽE JE VYŘEŠEN, KDYŽ DOJDE K UVOLNĚNÍ JEJÍ ENERGIE, A NENÍ TEDY PŘEDÁNA DALŠÍ GENERACI.

RODINNÁ KARMA JE ROZPUŠTĚNA, JESTLIŽE ALESPOŇ JEDEN ČLEN RODINY PROLOMÍ TOTO SPOJENÍ TÍM, ŽE SÁM SEBE UVOLNÍ OD EMOCIONÁLNÍHO BŘEMENE, KTERÉ VSTŘEBÁVAL OD DĚTSTVÍ A KTERÉ MŮŽE BÝT DOKONCE ULOŽENÉ V JEHO GENECH. TEN ČLEN RODINY, JENŽ “PROLOMÍ KLETBU“ TO DĚLÁ HLAVNĚ A PŘEDEVŠÍM PROTO, ABY POMOHL SÁM SOBĚ. TÝKÁ SE TO ZAMĚŘENÍ NA SVŮJ VLASTNÍ VNITŘNÍ RŮST A EXPANZI. TENTO RŮST A ROZPÍNÁNÍ OVLIVŇUJE “ENERGII RODINY“. OTEVÍRÁ ČLENŮM ONÉ RODINY MOŽNOST, ABY TÉŽ NAŠLI CESTU VEN.

PRACOVNÍK SVĚTLA, JENŽ SÁM SEBE VYSVOBODIL Z EMOCIONÁLNÍ SLEPÉ ULIČKY, PŘIPRAVUJE PRO OSTATNÍ ZE SVÉ RODINY ENERGETICKOU STOPU. TOHO DOSÁHNE SVOU VNITŘNÍ PRACÍ A TÍM, CO DÍKY NÍ VYZAŘUJE, NIKOLIV TÍM, ŽE BY O TO SKUTEČNĚ USILOVAL ČI DOKONCE TLAČIL NA OSTATNÍ, ABY SE ZMĚNILI A POSUNULI KUPŘEDU. TO, CO SVÉ RODINĚ ENERGETICKY NABÍZÍ, JE MOŽNOST ZMĚNY. JEHO ENERGIE JIM ZRCADLÍ MOŽNOST ZMĚNY, A TO JE VŠE, CO MÁ UDĚLAT. ZDA ČLENOVÉ RODINY TUTO STOPU VYUŽIJÍ, TO JE POUZE NA NICH.

NIKDY NEJSTE ODPOVĚDNÍ ZA ROZHODNUTÍ NĚKOHO JINÉHO, ZDA SE ZMĚNÍ ČI NIKOLIV, A ANI NA TOM NEZÁVISÍ VAŠE DUCHOVNÍ POSLÁNÍ.

MOŽNÁ JSTE SE OSVOBODILI OD KARMICKÉ ZÁTĚŽE, JIŽ NA VÁS VAŠE RODINA UVALILA, A SKLÍZÍTE KVŮLI TOMU POSMĚCH ČI JSTE SVOU RODINOU ODMÍTÁNI, A PŘESTO BUDE VAŠE MISE DOKONALE ÚSPĚŠNÁ. ROZDRTÍTE HYPNOTIZUJÍCÍ SEVŘENÍ, JÍMŽ KARMICKÉ VZORCE MOHOU OVLIVŇOVAT RODOVÉ LINIE, A POKUD MÁTE DĚTI, TOTO EMOCIONÁLNÍ BŘEMENO JIM NEBUDE PŘEDÁNO.

A TO JE POSLÁNÍ VAŠÍ DUŠE.

PŘEDSTAVTE SI, ŽE ŽIJETE V ÚDOLÍ, KTERÉ JE POMĚRNĚ NEÚRODNÉ A SUCHÉ. CELÁ VAŠE KOMUNITA VÁM ŘÍKÁ, ŽE NEMŮŽETE VYJÍT Z TOHOTO ÚDOLÍ VEN… ŽE JE TO VŠE, CO JE. ZDÁ SE, ŽE SI JAKO JEDINÍ VZPOMÍNÁTE, ŽE EXISTUJE I MNOHEM PLODNĚJŠÍ A BUJNĚJŠÍ ÚZEMÍ NEŽ TOTO. TAKŽE PO DLOUHÉM ZVAŽOVÁNÍ SE ROZHODNETE ZKUSIT SVÉ ŠTĚSTÍ A VYŠPLHAT VEN Z ONOHO ÚDOLÍ. TEN VÝSTUP VÁS STOJÍ NEUVĚŘITELNÉ MNOŽSTVÍ SÍLY A ENERGIE. NEJEN, ŽE JE CESTA VELMI STRMÁ, NEJSOU NA NÍ ANI ŽÁDNÉ ZNAČKY ČI NÁPISY, JICHŽ BYSTE SE MOHLI ZACHYTIT. ZATÍMCO ŠPLHÁTE VZHŮRU, NECHÁVÁTE ZA SEBOU STOPU. V URČITÉM OKAMŽIKU Z ÚDOLÍ VYJDETE A PŘI POHLEDU NA KRAJINU PŘED VÁMI VÁS ZAPLAVÍ RADOST A POCIT POZNÁNÍ. VĚDĚLI JSTE, ŽE TAM VENKU JE NĚKDE NĚCO, CO JE MNOHEM VÍCE DOMOVEM NEŽ MÍSTO, KDE JSTE SE NARODILI. S NADŠENÍM POHLÍŽÍTE DOLŮ A VYHLÍŽÍTE SVOU RODINU. BYLI BYSTE RÁDI, KDYBY SE K VÁM PŘIPOJILI A ŽASLI NAD TÍMTO KRÁSNÝM VÝHLEDEM. RÁDI BYSTE SDÍLELI SVÉ VÍTĚZSTVÍ. JENŽE TAM DOLE NEVIDÍTE NIKOHO, A KDYŽ SI VŠIMNETE NĚJAKÝCH LIDÍ V DÁLI, VŮBEC SE NEZDÁ, ŽE BY SE O VAŠI CESTU ZAJÍMALI.

TOTO SE ČASTO DUŠÍM PRACOVNÍKŮ SVĚTLA STÁVÁ. PROSÍM VÁS, ABYSTE – V TOMTO OHLEDU – NEŽELELI ZTRÁTY SVÉ RODINY. TÍM, ŽE VYJDETE Z ÚDOLÍ, PROKLESTÍTE CESTU A ZANECHÁTE STOPU, JIM POSKYTNETE OHROMNOU SLUŽBU.

TATO STOPA TAM ZŮSTANE A JEDNOHO DNE BUDE VYUŽITA KÝMKOLI, KDO BUDE CHTÍT Z ÚDOLÍ VYLÉZT. TA STOPA JE ENERGETICKÝM PROSTOREM, JEJŽ JSTE JIM ZPŘÍSTUPNILI. PRÁVĚ VYBUDOVÁNÍ TÉTO STOPY BYLO VAŠÍM CÍLEM, KDYŽ JSTE SE NARODILI TĚMTO RODIČŮM A V TÉTO RODINĚ. NENÍ VAŠÍM ÚKOLEM PŘIMĚT VAŠI RODINU, ABY ŠLA TAKÉ NAHORU, ANI JI VYNÉST VEN Z ÚDOLÍ NA RAMENOU! TO NENÍ VÁŠ ÚKOL. KDYKOLIV SE POKOUŠÍTE – OBRAZNĚ ŘEČENO – VLÉCI SVÉ RODIČE NEBO RODINU VZHŮRU DO ONOHO STRMÉHO KOPCE, BRÁNÍTE SVÉMU VLASTNÍMU RŮSTU A BUDETE ROZČAROVÁNI A ZKLAMÁNI. TO NENÍ CESTA DUCHOVNÍHO RŮSTU A ALCHYMIE. TI OSTATNÍ, KTERÉ MILUJETE A S NIMIŽ CHCETE SVÉ SVĚTLO SDÍLET, SI MOHOU ZVOLIT ŽÍT V ONOM ÚDOLÍ JEŠTĚ PO DALŠÍ STOLETÍ ČI DÉLE. JE TO NA NICH.

ALE JEDNOHO DNE, AŽ NASTANE TEN VHODNÝ ČAS, OBJEVÍ MALOU STEZKU VEDOUCÍ VZHŮRU A POMYSLÍ SI: “JÉ, TO JE ZAJÍMAVÉ, POJĎME NAHORU A VYZKOUŠEJME TO, TADY DOLE MĚ TO UŽ MOC NEBAVÍ.“

A VYRAZÍ. ZAHÁJÍ SVOU VLASTNÍ CESTU VNITŘNÍHO RŮSTU, SVŮJ VLASTNÍ VÝSTUP KE SVĚTLU. A NENÍ BÁJEČNÉ, NENÍ ABSOLUTNĚ SKVĚLÉ, ŽE PO CESTĚ BUDOU NACHÁZET ZNAČKY, STOPU, JÍŽ SE MOHOU DRŽET? BUDOU MUSET PROJÍT SVÝMI VLASTNÍMI ŠARVÁTKAMI, ALE BUDOU MÍT PŘED SEBOU MAJÁK, JENŽ JIM POSVÍTÍ NA CESTU. JAKO PIONÝR JIM PROKLESTÍTE CESTU DIVOKÝM A NEZNÁMÝM ÚZEMÍM, A CESTA VYDLÁŽDĚNÁ VAŠÍ VŮLÍ BUDE VYUŽITA S VDĚČNOSTÍ A ÚCTOU. ABYSTE BYLI SKUTEČNĚ VOLNÍ A ABYSTE ZNOVU ZÍSKALI SVÉ MISTROVSTVÍ JAKO NEZÁVISLÁ DUCHOVNÍ BYTOST, MUSÍTE PUSTIT RODINU, DO NÍŽ JSTE SE NARODILI. MUSÍTE JE PROPUSTIT, A TO NEJEN JAKO JEJICH DÍTĚ, ALE TÉŽ JAKO JEJICH RODIČ. VYSVĚTLÍM VÁM TOTO DVOJNÁSOBNÉ POUTO. DÍTĚ VE VÁS SE POTŘEBUJE ZBAVIT NADĚJE, ŽE VAŠI RODIČE VÁM NABÍDNOU BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU A BEZPEČÍ. ONO DÍTĚ SE MUSÍ V TÉTO ZÁLEŽITOSTI OBRÁTIT NA VÁS A VY MU MÁTE POMOCI PROPUSTIT ONU ZLOSTNOU, SMUTNOU A ZKLAMANOU ČÁST ONOHO DÍTĚTE, KTERÉ SE CÍTÍ VAŠIMI RODIČI ZRAZENO. TO JE TA DĚTSKÁ ČÁST.

NICMÉNĚ SE TAKÉ POTŘEBUJETE PUSTIT TÉ SVÉ ČÁSTI, JEŽ CHCE BÝT RODIČEM VAŠIM RODIČŮM. PRO DUŠE PRACOVNÍKŮ SVĚTLA JE TYPICKÉ, ŽE SE V URČITÉM STÁDIU SVÉHO RŮSTU ZAČNOU CÍTIT JAKO RODIČE SVÝCH RODIČŮ. DÍKY SVÉ VROZENÉ TOUZE UČIT A UZDRAVOVAT A DÍKY SVÉ DUCHOVNÍ UVĚDOMĚLOSTI ČASTO VIDÍ JASNĚ ILUZE A STRACHY SVÝCH RODIČŮ A CHTĚJÍ JE VYLÉČIT. COŽ VÁS MŮŽE DOSTAT DO MNOHA SPORŮ S RODIČI, PROTOŽE VAŠE TOUHA POMOCI JE ČASTO PROPLETENA S PODVĚDOMOU POTŘEBOU BÝT UZNÁN JAKO TEN, KÝM DOOPRAVDY JSTE.

JINÝMI SLOVY, ONO ZRANĚNÉ DÍTĚ VAŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM PROMLOUVÁ, KDYŽ SE POKOUŠÍTE POMOCI SVÝM RODIČŮM, A POKUD SE SNAŽÍTE POMOCI OSTATNÍM SKRZE ONU SVOU ZRANĚNOU SOUČÁST, JE TO RECEPT NA KATASTROFU. VY SKONČÍTE ZRANĚNI JEŠTĚ VÍCE A VAŠI RODIČE NEJSPÍŠ BUDOU NAŠTVANÍ A ZMATENÍ. PROPUSTIT SVÉ RODIČE ZNAMENÁ NECHAT ODEJÍT JAKOUKOLIV TOUHU JE ZMĚNIT.

MUSÍTE POCHOPIT, ŽE NENÍ VAŠÍ ÚLOHOU JE KAMKOLIV VÉST. VAŠÍM POSLÁNÍM JE SE VYPOŘÁDAT SE SVOU VLASTNÍ STEZKOU – TO JE VŠE. JAKMILE SE DOOPRAVDY ROZLOUČÍTE SE SVÝMI RODIČI, NECHÁTE ODEJÍT TO DVOJNÁSOBNÉ POUTO, SHLEDÁTE, ŽE SE MEZI VÁMI A JIMI OTEVÍRÁ NOVÝ PROSTOR, MNOHEM VOLNĚJŠÍ A OTEVŘENĚJŠÍ. POKUD JSOU STÁLE JEŠTĚ NAŽIVU, VZTAH S VAŠIMI RODIČI SE MŮŽE STÁT MÉNĚ NAPJATÝM, JELIKOŽ ENERGIE VÝČITEK A VINY ODEJDE ZE SCÉNY. NA DRUHOU STRANU MŮŽETE MÍT POCIT, ŽE SE VÁM JE NECHCE JIŽ TAK ČASTO NAVŠTĚVOVAT. MŮŽE PROSTĚ DOJÍT K NEDOSTATKU SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SE BUDETE V TOMTO VZTAHU CÍTIT MNOHEM VOLNĚJI A BUDETE SI URČOVAT VLASTNÍ KURS ŽIVOTEM, BEZ POTŘEBY JEJICH SOUHLASU ČI TENDENCE SE ROZHNĚVAT ČI NAŠTVAT, POKUD S VÁMI NESOUHLASÍ.

VE SVÉM ŽIVOTĚ SE NYNÍ MŮŽETE SETKÁVAT S LIDMI, KTEŘÍ PATŘÍ DO VAŠÍ “DUCHOVNÍ RODINY“. DUCHOVNÍ RODINA NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S BIOLOGIÍ, GENY ČI DĚDIČNOSTÍJDE O RODINU SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ.

ČASTO JE ZNÁTE Z MINULÝCH ŽIVOTŮ, KDE VÁS SPOJOVALO PŘÁTELSTVÍ, LÁSKA ČI SPOLEČNÉ POSLÁNÍ.

JE VELMI SNADNÉ S NIMI VYJÍT, NEBOŤ SDÍLÍTE VNITŘNÍ PODOBNOST, PATŘÍTE KE STEJNÉ RODINĚ.

ZAŽÍVÁTE COSI JAKO NÁVRAT DOMŮ.

TO, KVŮLI ČEMU JSTE SI MEZI OSTATNÍMI LIDMI PŘIPADALI ODLIŠNÍ A OSAMOCENÍ, SE TEPRVE ZDE STÁVÁ ZÁKLADEM VAŠEHO SPOJENÍ A OBOUSTRANNÉHO UZNÁNÍ.

NAVAZOVÁNÍ SPOJENÍ SE SVOU DUCHOVNÍ RODINOU JE V POZEMSKÉM ŽIVOTĚ OPRAVDOVÝM ZDROJEM RADOSTI.

KLÍČEM KE VPUŠTĚNÍ TÉTO ZKUŠENOSTI DO VAŠEHO ŽIVOTA JE NALEZENÍ VAŠÍ VLASTNÍ CESTY “VEN Z ÚDOLÍ“ A ROZPOZNÁNÍ ONOHO VNITŘNÍ SVĚTLO.

JSTE-LI SCHOPNI UZNAT SVÉ VLASTNÍ SVĚTLO V PROSTŘEDÍ, KTERÉ VÁM JE NEODRÁŽÍ NAZPÁTEK, STÁVÁTE SE SVOBODNÝMI A NEZÁVISLÝMI.

NEZATÍŽENI KARMICKÝMI ASPEKTY SVÉ HISTORIE, STRACHY A ILUZEMI, JEŽ VÁS OMEZOVALY, PŘITÁHNETE DO SVÉHO ŽIVOTA VZTAHY, KTERÉ JSOU ZALOŽENY NA LÁSCE A RESPEKTU A KTERÉ ZRCADLÍ VAŠE PROBUZENÉ BOŽSTVÍ.

Čtěte dál…

Pin It on Pinterest