Kontakt

Lenka Martanová
mobil: +420 728 339 689 
email:bylinky@bylinkyproradost.cz

Pokud telefon nezvedám, pište prosím sms.


Osobní konzultace na adrese:
K Tužince 2357, Benešov

Nagual – druhá pozornost  

= skutečný svět ( vše, co slovy nelze vyjádřit )
= DRUHÁ POZORNOST – patří světelnému tělu

Umístění : Pravá polovina mozku + levá strana těla

Zde panuje klid ( v první pozornosti chaos a hluk )
První pozornost je připoutána k zemskému vyzařování,

–       druhá k vesmírnému.
Je to oblast, která leží za časem, prostorem a hmotou

CENTRA NAGUALU:
1) na páteři ve výšce lopatky na okraji světelném vejce = zvýšené vědomí
– zde operuje druhý druh vědomí, který sídlí v bodě ( zde dochází k ohodnocování a výběru Orlových emanací )
– jasná záře velké rychlosti na levé straně těla ( ranou do zad v tomto místě se vytvoří prohlubenina, z nichž se časem vrátí do původního stavu jen některé ).
Po změně bodu můžou bojovníci fungovat s jasnou myslí a silou, která nemá obdoby. Poznání jiného typu vědomí předchází stavu rozpolcenosti.

2) Bod, kde se shromažďuje druhá pozornost je asi 0,5 m před břichem v rovině mezi žaludkem a pupkem, zhruba 10 cm vpravo. Je v něm vědomí pravé a levé strany – splývá v něm ( pokud budeme přejíždět rukama přes tento bod jako bychom hráli na harfu, ucítíme svoji světelnou skořápku, to místo zhoustne, můžeme si vytvořit prohlubeň a tak si přiblížit tento bod ve světelné skořápce k fyzickému tělu. Tak si zvyšujeme schopnost snění ).

3) další centrum vnímání je vně lýtek

4) sídlo vůle je v břiše.

NAGUAL je oblast snů ( snění ).

Je to oblast, v které se pohybujeme při snění.

Snění může být nevědomé ( při spánku ),

nebo vědomě prožívané ( kdy si plánujeme vlastní snění ).

V době spánku se bod zaostření automaticky posouvá do levé poloviny světelného těla. Proto se nám zdají SNY.
Pro lepší snění zaujměme pasivnější postoj a nesnažme se vše v životě ovládat.

Vyciťujme své okolí a ne pořád do něj udeřujme!
Don Juan chtěl, abychom si našli své ruce ve snu ( lucidní sen ).

To může vyústit v zážitek netělesného bytí, v kterém jsou věci kolem nás reálné jako v životě, narozdíl od snů.

Je to stav, který je skutečnější jak sen.
V těchto snech můžeme ovládat myšlenkami své okolí.

Při takových stavech netělesného bytí máme snové tělo.

To pluje vzduchem, zatímco hmotné tělo leží v posteli.

Myšlenkou pohybujeme snovým tělem.

Tento stav nastává také při hluboké tělesné a psychické relaxace( po únavě, stresu a drogách ).


Nagual je bojovníku k službám.

Můžeme být jeho svědkem, ale mluvit o něm nemůžeme.

Je to vše kolem stolu, je tam, kde se vznáší síla.

Je to jediná část v nás, která může tvořit
Po narození nám chybí tonal, proto ho začneme tvořit na základě pocitu neúplnosti a stáváme se postupně jim.

Tonal postupně zastíní nagual.

Až se staneme tonalem, začínáme vytvářet dvojice.

V podmínkách tonalu to jsou :
– duch a tělo
– mysl a hmota
– dobro a zlo
– bůh a ďábel…………

 

Ale neuvědomujeme si, že tyto dvojice jsou jen na stole a navíc věříme v jejich rozdělení.

Tonal nic netvoří, jen posuzuje.

Je mistr v potlačování nagualu.

Naše celistvost je přirozený stav, který tonal nemůže úplně vymazat. V životě bojovníka jsou okamžiky celistvosti, při kterých jen tušíme,

co jsme. V okamžiku smrti jsme celiství a nagual vyjde na povrch.

Není žádný pohyb.
Člověk je jen mysl.
Čaroděj se ptá : když musíme umřít jako celiství, proč bychom nemohli jako celiství žít?

Být nagualem znamená být vůdcem, učitelem a průvodcem.
Aby byl člověk nagualem, jemuž není rovno, musí milovat svobodu a musí být naprosto odpoután.

Aktuální akce

Naše kniha

kniha

Putování do říše rostlin I.

Skupinové konstelace

17. 10. 2020 Benešov u Prahy

Bližší info zde ....


Poznávání rostlin vlastní zkušeností - Téma: Jestřábník

24. 10. 2020

Bližší info zde ....


Poznávání rostlin vlastní zkušeností - Téma: Dřín

31. 10. 2020

Bližší info zde ....


Třídenní cyklus Cesta k sebepoznání, aneb Putování labyrintem našeho života

18. 10. 2020

Bližší info zde ....


Skupinové konstelace

14. 11. 2020

Bližší info zde ....


Poznávání rostlin vlastní zkušeností - Téma: Verbena - Sporýš

28. 11. 2020

Bližší info zde ....


Zahájení čtyř-víkendového cyklu Bylinkové školy

6 - 7. 3. 2021

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačně; diskuzní skupině na FB

TOPlist