Krishnamurti – jsme to, co si myslíme

od | Cesta ke zdraví

Žijeme v multidimenzionálním Universu, které je částí a nekonečným vědomím toho, co nazýváme Bůh a Stvoření.

Jsme multidimenzionální bytosti.
Touha kontrolovat a dominovat nad ostatními je výrazem vlastní hloubky, která není vybalancována.

Po odkrytí závoje tajemství se rychle stane moment, kdy budou dny manipulace a dominance sečteny.

Ale ti, co kontrolují svět, Globální Elita, je náš vlastní výtvor.

Bez zbytku lidstva by to nemohli dělat.

Nemohli vytvořit války bez miliónů ostatních, kteří byli a jsou ochotni být používáni jako náplň kanónu.

Co se děje s lidstvem je pouze reflexe toho, co se děje v našem nitru, lidské rase.

Vytváříme tuto realitu.

Ale jak?
Naopak od lékařské vědy, která je posedlá vysvětlováním, není celá lidská bytost jen fyzické tělo.

Je to fantastická fyzická skořápka, přes kterou zažíváme tento fyzický svět. Tvoření je výraz naší nekonečné mysli a všechny životní formy jsou aspektem jedné mysli, kterou mnoho lidí nazývá Bůh.

Jsme jím navzájem. Jsme Bozi.

V srdci mysli je vědomí jako slepé světlo – zdroj vědomí, z kterého je tvořena celá existence.

Stvoření sestává z nekonečného množství dimenzí, vlnových délek a frekvencí reality.

Tento fyzický svět je jen jedním z nich.

Tyto frekvence rozdělují ten samý prostor, v kterém se rozprostírá fyzický svět tím samým způsobem jako rádio, televize a telekomunikační frekvence vysílané do prostoru.

Nekříží se navzájem, protože jsou na různých frekvencích nebo dimenzích. Vibrují v různých rychlostech.

V momentu smrti vše co je v nás – myšlení, cítění – se stáhne z těla jako genetické prostorové oblečení.

Tato věčná duše se přemístí do jiné vlnové délky reality ( onen svět ), aby pokračovala v evoluci.

Je to samé, co se děje v okamžicích blízko smrti nebo při mimotělních zážitcích, když lidé opouštějí načas své fyzické tělo, aby se po návratu rozpomněli na podobné příběhy, které se jim staly.

Život je věčný – pro každého.
Naše mentální, emoční a duchovní já jsou série magnetických polí ve vzájemné interakci vířící energie známé v jazyce sanskrt jako

čakry – kola světla.

Jsou to spirály energie, které protínají všechny úrovně našeho bytí

a přenášejí mezi nimi energii.

Pokud je tento systém nevyrovnaný na emoční úrovni, pravděpodobně zapříčiněný stresem, stres prochází do další úrovně –nakonec do fyzické. To je způsob, jak stres způsobí onemocnění.

Co nazýváme fyzickou nemocí je vlastně multidimenzionální disharmonie.

Neustále přijímáme magnetickou energii z Vesmíru, převážně skrze základní čakru v základně páteře.

Poté životní síla prochází našimi úrovněmi bytí a my si z ní bereme to, co potřebujeme a vysíláme skrze čakry energii zpět do Vesmíru a do okolního světa kolem nás.

Jsou to ty energie, které se přenáší na druhé, jako špatný nebo dobrý pocit z druhých lidí.

Je to samé, jako když někde cítíme prostředí přátelské, šťastné nebo zamračené.

To, co nazýváme atmosférou, je vytvořeno vibracemi

( energetickými poli ) lidí, buď v ten daný moment, nebo v minulosti. Lidé se často cítí neklidně při scénách z války, protože cítí energii bolesti, agrese a utrpení, které v nich jsou.

Je zde rozdíl mezi energií, která vstupuje do našeho pole skrze čakry a kterou my vysíláme.

Tato energie se při průchodu námi mění.

Stává se zabarvená naším jedinečným osobním energetickým vzorcem

a tento vzorec odráží přesně to, co se děje v daném momentě uvnitř nás mentálně, emočně a duchovně.

Vysíláme energetické pole, které odráží to, co si myslíme sobě.

To nemusí mít patrnou souvislost s manipulací, která se ve světě děje, ale má.

Můžeme si tento proces představit jako magnetické roucho nebo auru kolem nás. Podle pravidla „stejné přitahuje stejné“, toto magnetické pole, vnější reflexe vnitřní bytosti člověka, bude přitahovat kompatibilní energetická pole.

Všechno je energie, kterou se dnešní věda snaží pochopit.

Člověk je souhrn magnetických polí, je prostorem pro zkušenosti a situace. Život je interakce těchto energetických polí, které mají schopnost myslet a získávat ( zadržovat ) informace.

Energie je vědomí a vědomí je energie. Jsou stejné.

Počítač pracuje na stejném principu – má magnetický disk.

Důvod, proč přitahujeme lidi, místa, zkušenosti a různé životní cesty je proto, že jsme magneticky do nich přitahováni.

A tato přitažlivost pochází z magnetismu našeho roucha, nebo-li aury.
Roucha jsou obráceně odrazem toho, co si o sobě myslíme a co cítíme.

Naše životy jsou přesné fyzické repliky naší vlastní podvědomé mysli.

Jak ona myslí a přijímá sama sebe a svět, je znovu vytvořeno fyzicky v lidech, místech a zkušenostech, které nás přitahují.

Mysli šťastně a budeš šťastný – obsahuje věčnou pravdu, ačkoli nic s děláním štěstí to nemá společné.

Přitahujeme k sobě lidi, místa a zkušenosti, které jsou magneticky spojena s naším rouchem. Proto když si myslíme, že budeme vždy chudí a zašlapáváni, tento vzorec bude obsažen i v našem rouchu.

Tento magnetický vzorec bude přitahovat takové zkušenosti, které nám zajistí, že budeme chudí a zašlapáváni.

Vytváříme svoji vlastní realitu.

Náboženství a starodávné texty hovoří běžně o , „sklidíš to, co zaseješ“ , oko za oko, zub za zub, co děláš ostatním, bude děláno i tobě.

Slovo, které tento proces vystihuje je KARMA.

Velice často je karma vysvětlována v negativním významu.

Když se něco nepříjemného přihodí, lidé se myslí, že je to karma.

Je to prezentováno jako forma trestu.

V této úrovni je potrestání – sebepotrestání.

My ji sami vytváříme.

Karma je vlastně důkaz toho, že si sami vytváříme svoji vlastní realitu.

Když jsme nevyrovnaní, tato nevyrovnanost nás vede do negativního působení na ostatní.

Je to ta samá nevyrovnanost, která k nám přitahuje tyto fyzické zkušenosti.

Je to vlastně zrcadlo toho, co si o sobě myslíme.

Jestliže se sami cítíme dobře a máme pozitivní pohled na svět, budeme tento svět vytvářet kolem sebe.

To je pozitivní karma. V případě, že se k někomu chováme negativně, rozpoznejme proč a změňme vnitřní důvod chování.

Tím vlastně změníme přirozené magnetické vyzařování ( auru ) a nebudeme potom si přitahovat negativní „karmu“. Nebude zde potřeba, protože jsme rozpoznali nevyrovnanost v nás.

Karma je vlastně vozidlo, které nás vyveze z negativních pout, pakliže jí porozumíme. Je to evoluční dar.

Dvě cenné rady si zapamatujme :

  1. oběti přitahují realitu obětí
  2. jestliže v něco věříš, přitahuješ to do svého života

Tvorba reality probíhá na mnoha úrovních.

Vše se akumuluje v kolektivní mysli.

Každý druh má svoji kolektivní mysl, přes kterou jsou všechny individuální mysli spojeny.

Když se jedna mysl něco naučí, ostatní to umí aniž by se to sami učili

( opičí syndrom ).

Založí se tak myšlenkový vzorec, který je použitelný pro ostatní.

Když se ostatní vyladí na danou frekvenci, kde je informace, říkáme tomu instinkt nebo inspirace.
Všechno, co se týká individuální mysli, se týká i kolektivní.

Jestliže lidstvo nemá rádo sama sebe, vytváří tak realitu této planety. Pak také nevědomky přitahuje do své fyzické reality svoje limitující názory na svůj potenciál a hodnotu.

Vytváří tak globální – světovou realitu.

Následkem toho je, že lidstvo omítá odpovědnost za to, co se děje ve světě. Stěžujeme si na politiky a bankéře. Neakceptujeme, že máme na všem náš díl odpovědnosti.

Kolektivní mysl vytvořila odpověď na tuto touhu – „to oni“ – tvorbou tajné sítě, která kontroluje směr našeho každodenního žití.

Dostali jsme to, co jsme chtěli a oč jsme žádali.

To samé je s náboženstvím.

Je také vytvořeno myšlenkovými vzorci kolektivní mysli, jako jsou média a ostatní instituce, které používají strach a vinu pro účely manipulace a kontroly.

To vše odráží, kolektivně, co dělají lidé ve svých každodenních životech. Oni sami manipulují skrze strach a vinu, aby dostali to své.

Pozoruj sám sebe několik dní, kolikrát používáš strach a vinu pro dosažení kontroly nad situací.

Děláme to bez uvědomění a předáváme to svým dětem.

„Jsi zlobivý chlapec.

Jestliže to uděláš ještě jednou, dám ti facku.

Počkej na svého otce doma a omluv se mu ( Strach ).

„ Jsi zlobivá holka.

Jak jsi to mohla udělat svém matce a otci?

Jak jsi nás mohla udělat tak nešťastnými?

Všechno děláme pro tebe ( Vina ).

V dospělosti máme na tom založené přátelství.

Vinu a strach používáme opravdu umělecky.

Měli bychom za to dostat medaili.

Tento myšlenkový vzorec postupně dominoval kolektivní mysli a postupně vytvořil kolektivní fyzický odraz – náboženství a ostatní instituce, které nám říkají, co si máme myslet a jak používat strach

a vinu pro kontrolu.

Vytvořili jsme je. Je to dobrá zpráva, protože máme sílu odstranit globální manipulaci odstraněním osobní manipulace.
Taková transformace lidského vnímání je životně důležitá pro budoucnost našich dětí.

Fašismus neskončil s Hitlerem.

Manipulace s lidskou myslí pokračuje – Nový Světový Řád, který je manifestován jako světová vláda, světová centrální banka a měna, světová armáda, mikročipová populace napojená na globální počítač.

Jestliže rozpoznáme negativní myšlenkové vzorce a odstraníme je, naše realita se změní a tím se změní i svět.

Vše začíná a končí u nás.

Čtěte dál…

Pin It on Pinterest