Křišťál, SiO2

DATUM: 24.1.2021, Zapsala: MUDr. Erika Goetzová Technická poznámka: jedná se o starší ruční zápis, který byl následně přepsán do elektronické podoby. Původní zápis byl činěn simultánně během triturace, prakticky „doslova“, aby byla zachována autentičnost situace,...

Jantar, Succinum

DATUM: 30.10.2021, Zaznamenala: E. Goetzová Technická poznámka: zápis je činěn simultánně během triturace, prakticky „doslova“, aby byla zachována autentičnost situace, poznámky v závorkách psané kurzívou vysvětlují okolnosti situace, vsuvky psané velkými písmeny...

Pin It on Pinterest