Jantar, Succinum

DATUM: 30.10.2021, Zaznamenala: E. Goetzová Technická poznámka: zápis je činěn simultánně během triturace, prakticky „doslova“, aby byla zachována autentičnost situace, poznámky v závorkách psané kurzívou vysvětlují okolnosti situace, vsuvky psané velkými písmeny...

Pin It on Pinterest