Bílá šalvěj

Druidové si šalvěje velice cenili, říkávali o ní, že dovede mrtvé zpět probouzet k životu. Bílá šalvěj má blahodárné účinky na mozek a celý nervový systém. Má moc osvobozovat ducha od rušivých emocí, vnáší do života klid a jasno, rozšiřuje klid a mír, přivolává...

Co je smyslem šamanismu

Na rozdíl ode všech zasvěcovacích praktik, které vám slíbí tituly mistrů a velmistrů, šamanismus kráčí cestou ticha a vlastního sebe-poznání. Nejhlubší smysl a pochopení podstaty bytí přináší niterné ponoření se do tajů přírody, jejíž jsme nedílnou součástí....

Cvičení s medvědem

(nám pomůže k tomu, abychom v sobě aktivovali sílu tohoto druhu). Indiáni říkají, že kdysi žili medvědi a indiáni společně, a proto je medvěd poloviční člověk. ŘÍKAJÍ: „ …. Medvěd je jako člověk, tančí, zpívá a raduje se z každého dne svého života. Je silný, odvážný a...

Desatero šamanských přikázání

Jednej s respektem se Zemí i se vším, co na ni žije. Vyhledávej blízkost Velkého Ducha. Projevuj velký respekt vůči svým bližním. Pracujte společně pro blaho celého lidstva. Poskytuj podporu a přátelství všude, kde jich bude zapotřebí. Dělej to, o čem víš, že je...

Meditace v chůzi

Pobyt v přírodě je jednou ze samozřejmých aktivit na cestě sebepoznání. Aby se naše mysl zklidnila, můžeme použít jednoduchou, základní meditační techniku, která vám denně zabere cca 10 minut vašeho času – Meditaci v chůzi. Pro tento druh meditace je vhodný volný oděv...

Peří ptáků

Peří jako symbol patří odedávna k naší dávné touze po svobodě a létání. Z hlediska historického nás propojuje s magickým, neviditelným světem, z něhož jsme kdysi vyšli a do kterého zase směřujeme. Peří, bylo odedávna používáno ve všech kulturách, jako symbol volnosti,...

Pin It on Pinterest