4 vznešené buddhovy pravdy

První říká, že běžný život je utrpeníDruhá říká, že toto utrpení má své příčinyTřetí říká, že tyto příčiny mohou být odstraněnyČtvrtá pravda popisuje, jak tyto příčiny odstranit. Jakmile pochopíme, že naše JÁ je jen mentální konstrukcí, iluzí, pak ztratíme motivaci po...

Co je nemoc

neklid duše. nedostatečný pocit bezpečí. přetěžování sebe sama. potlačování sebe sama. nepřiměřenost v jednání a konání. dlouhodobé strádání. nenaplněné touhy. Nemoc je nedostatek Boha.

Krishnamurti – jsme to, co si myslíme

Žijeme v multidimenzionálním Universu, které je částí a nekonečným vědomím toho, co nazýváme Bůh a Stvoření. Jsme multidimenzionální bytosti.Touha kontrolovat a dominovat nad ostatními je výrazem vlastní hloubky, která není vybalancována. Po odkrytí závoje tajemství...

Krishnamurti – rozpouštění rodinné karmy

ÚKOLEM PRACOVNÍKA SVĚTLA, S OHLEDEM NA RODINU, DO NÍŽ SE RODÍ, JE STÁT SE TÍM, KÝM JE. TÍM, ŽE TAK UČINÍ, DOKONČÍ SVÉ POSLÁNÍ. NENÍ JEJICH CÍLEM SVOU RODINU ZMĚNIT, NENÍ VAŠÍM ÚKOLEM MĚNIT COKOLIV VNĚ SEBE. NEJSTE TU PROTO, ABYSTE SVĚT UČINILI LEPŠÍM. JSTE TU PROTO,...

Starý mudrc

Starý mudrc se zeptal svých žáků: „Proč na sebe lidé křičí, když jsou rozzlobení?“ Lidé se zamysleli a odvětili: „Ztrácíme klid,“ řekl jeden, „a proto křičíme.“ „Ale proč křičíš, když druhý člověk stojí vedle tebe?“ zeptal se stařec. „Není možné s ním mluvit potichu?...

Zázrak odpuštění

Neodpustím řekla. Budu si to pamatovat. Odpusť, prosil ji Anděl. Odpusť a bude ti lehčeji.Ani za nic, stiskla umíněně rty. To odpustit nejde. Nikdy. Chceš se snad mstít? Zeptal se Anděl polekaně.Mstít se nehodlám. Nad to se povznesu…. Toužíš po nějakém...

Pin It on Pinterest