Jmelí bílé, pravé, Viscum album

od | Rostliny, Záznamy z homeopatických experimentů

DATUM: 10.1.2021, Zapsala: MUDr. Erika Goetzová

Technická poznámka: jedná se o starší ruční zápis, který byl následně přepsán do elektronické podoby. Původní zápis byl činěn simultánně během triturace, prakticky „doslova“, aby byla zachována autentičnost situace, poznámky v závorkách psané kurzívou vysvětlují okolnosti situace, vsuvky psané velkými písmeny jsou naše interpretace toho, co jsme pochopili, a jsou zapsány po dokončení triturace.

Vše prožité během experimentu odráží energii triturované substance tak, jak rezonuje s námi lidmi. Člověk nacházející se v situaci podobné té, jež jsme prožili během triturace, může vytvořený lék použít dle pravidla: léčíme podobné podobným – similia similibus curantur (přístup k léčbě formulovaný Hippokratem, Paracelsem, Hahnemannem).

Pokus je veden tradiční metodou ředěním substance v třecí misce, nosič je sacharum lactis (čistý mléčný cukr).

Úvod:

Před zahájením triturace jsme obdivovali různé druhy jmelí. Měli jsme k dispozici jmelí z jabloně, lípy, hlohu, borovice a javoru. Diskutovali jsme předpoklad, že jmelí bude mít různé účinky na lidský organismus v závislosti na tom, na kterém stromě roste. Ujasnili jsme si též botanické třídění. Jmelí patří do čeledi Loranthaceae (ochmetovité), je blízko čeledi Santalaceae (santálovité). Rozlišuje se Loranthus (Taxillus) – Ochmet evropský a Viscum album – Jmelí bílé. Ochmet roste převážně na dubech, vzimě ztrácí listy a má žluté kuličky, jmelí má bílé kuličky, listy neztrácí a roste na nejrůznějších listnatých i jehličnatých stromech. Není jasné, jestli byl v minulosti rozlišován ochmet a jmelí (Mathioli uvádí jednoduše dubové jmelí, když popisuje patrně ochmet).

Nakonec jsme vylosovali jmelí z lípy.

Je známé, že ke konkrétní trituraci často patří příznaky či události, které se objeví 24h před nebo po trituraci. Lenka od rána neslyší , má zalehlé ucho – tento příznak uvádí klasická homeopatické literatura. (Nepříjemné příznaky v uchu začaly mizet od asi poloviny triturace).

Mlsáme domácí sušenky a vkládáme reprezentativní kousky z lipového jmelí do triturační misky. Překvapivě snadno se roztírá a mléčný cukr se zbarvil do krásně zelené barvy. [PŘIZPŮSOBIVOST]

 • Probíráme téma rodinného soužití, jeho soudržnosti, dělbu práce, selektivní hluchotuněkterých členů atp. „Nemůžeš otrávit manžela.“
 • Téma potíží s ušima: zalehlé pravé ucho, hnisání dírky pro naušnici. „Můžeš být i Dědoles!“ (každá naušnice z jiného páru). Pocit vlasu v uchu, jakoby nemohl vylézt ven.
 • Něžná zelená barva v misce, srdeční čakra, je to sypké, jemné.
 • Diskutujeme recept na využití jmelí z hrušně, který ve svém díle Physica uvádí Hildegarda z Bingenu. Toto jmelí má dle této středověké bylinkářky využití zejména pro léčbu plicních obtíží. [zajímavá korelace zde: slupky z hrušně jsou v tcm používané jako dietetikum pro regeneraci dýchacích cest například po nachlazení, viróze. ]
 • Čteme v knihách o keltských zvycích souvisejících se jmelím, někdo si vzpomněl na pověru o líbání pod jmelím… spojitost s plodností. Viscum – lep na ptáky.
 • Jmelí roste do všech stran, větvičky mají uspořádání, které připomíná šesterečnou strukturu.
 • Objevují se obtíže s dýcháním, náběh na astma.. [větvení jmelí připomíná dýchací cesty].
 • Kuličky jmelí se podobají perlám. [Vyvolávají pocit hojnosti], někomu připomínají vánoční ozdoby na stromech nebo bambulky
 • Další fyzické příznaky: křeče po nohou a rukou
 • Vyvstala otázka kolik rostlina obsahuje zlata
 • Diskutuje se z informace z literatury o zvracení po požití čerstvých kuliček, nikdo zde nemá osobní zkušenost.
 • Přípravky ze jmelí na léčbu onkologických onemocnění – vyvolávají očekávanou horečku,  následně navazuje téma proč se při běžných virózách příliš rychle sráží horečka například Nurofenem. Proč lidé užívají různé léky typu Panadol, Ibuprofen apod. preventivně. Navíc často užívají nejrůznější multivitaminy, vit. D.
 • Kdosi vypráví, jak jsou děti tahány tatínkama za kolem či jeepem.
 • „V podkrkonoší jsou všichni normální.“

UKONČENA C1

——————————————————————–  

 • Neschopnost či neochota proniknout do elektroniky
 • V plánu triturace křišťálu – jak získat kousek za naší země
 • Témata rodinných konstelací
 • Atmosféra je velmi živá, všichni mluví o všem možném [jakoby se sešli lidé na návsi pod lípou]
 • „Tohleto žije“
 • „Já jdu koupit vázu a zase přinesu misku.“
 • Někdo se potřebuje trochu stranit hluku davu (příliš silné.)
 • Včely bzučí – bzučí celý strom
 • Kuličky jmelí rostou na rozcestí, někde 3, jinde 2
 • Svíčka ve tvaru anděla, kterou jsme zapálili vedle jmelí – její plamen se odklání.
 • Anděl již připomíná spíše posvátnou krávu s velkými rohy, možná posvátného čerta (Lucifer znamená nosič světla), lístky jmelí, které jsou naproti sobě – podobný tvar jako původní křídla anděla. …Čert plivne a letí.“
 • Knot svíčky, svíčka z včelího vosku. „Včely mi odlítly, ale vosku mám dost.“ Malý červ (parazit včeliček) žere snad i plasty, je též plánován na nějakou trituraci…
 • Téma chování včel ještě pokračuje. „Dostala jsem včely od svého pacienta.“ Řekl: „To dáte paní doktorko.“ „Tak chovám včely..“
 • [Přemýšleli jsme, proč téma včel se objevilo během této triturace – patrně se nejedná pouze  o vztah ke kvetoucí lípě. Včely reprezentují ŽIVOUCÍ SÍLU]
 • Místo napojení jmelí na větev připomíná pant parohu jelena, podobně porézní struktura, místo, kde proudí živiny.
 • Rychlost hovoru je stále velice rychlá, je legrace, probírá se, co kdo k nám může přivézt nejen jako substanci homeopatického experimentu (koňské bobky, červy, vši a blechy, svrab, sametky …“to sem raději netahejte“)
 • „Můj manžel domu přivezl svrab z nějaké pouště z Ruska (ze Sahary či Sibiře)“ ..smích. „Začalo to svrabem, pak mykózy, pak rozvod.“
 • [Témata různých parazitů člověka nám připomnělo způsob života jmelí, není přímo parazitem, spíše jsou si se svým hostitelským stromem vzájemně užiteční. Například jmelí chrání strom před houbovými onemocněními. ]
 • Nějaký lékař léčil svrab a různé přenosné choroby za závěsem..
 • „Hřeje to na prsou.“
 • Kuličky jsou na rozcestí dvou větviček, připomíná to dva extrémy, které nemusíme následovat, lépe je zůstat uprostřed, kde je poklad, zde symbolizovaný kuličkou – plodem jmelí.
 • Téma parazitů ještě pokračuje – detailně probíráme, jak se zbavit sametek . Jasně oranžové sametky se nacucají a odpadnou. Někdo je potíral lihem, někdo je potřel olejem. „Ucpeš jim dýchací otvory.“ „Veterinářka dusí zvířata“. „Ten králík, co měl svrab, byl hubený.“ … „Svrab působí hubenost?“ „Nevím, jestli jsem udělala dobře, že jsem se ho zbavila.“… „Taky způsobuje šílenost.“ … „Na svrabu je něco pozitivního.“

[Tento rozhovor jsme na konci vyhodnotili jako ukázku vyváženosti hostitele a parazita /návštěvníka.]

 • Téma ještě pokračovalo diskusí nad možnou užitečností tasemnice při snaze hubnout. Snad tyto experimenty byly skutečně učiněny. Tasemnice odebírala živiny hubnoucím.. Celé téma se neslo v legraci. „Abys z tasemnice nevychovala šestihlavého draka“. „Co se stane, když tasemnice přeroste délku střeva?“ „Otevřeš ráno pusu a pokecáte si v zrcadle.“…
 • Jak se zbavit tasemnice? „Tasemnice vyleze za mlíkem. Dáš si pod zadek hrnek s mlíkem a ona vyleze.“ … „U zvířat se jim nacpal česnek a šly články ven.“
 • Následoval přehled antiparazitárních kúr: křemeliny, dračí krev, ořešák + hřebíček + pelyněk
 • Smích a veselí
 • Téma děti:  výchova a školní vzdělávání  „dys“ dětí, není jasné, jestli současné děti mají schopnost chápat a být inspirovány starší dětskou literaturou. Gramatické chyby, více či méně logické. „Klíč je od slova zamykat.“
 • Vzpomínání na školní léta. Souboje s učiteli, jak se vyhnout tělocviku, jak lze propadnout z tělocviku a pak udělat opravné zkoušky. „8. 8. a bylo nás 8.“

UKONČENA C2

———————————————————— 

 • Pokračuje téma učitelé versus děti. Příběhy, jak někteří „zapšklí“ učitelé nepřejí dětem. „Hlavně, že jsme to šťastně přežili a zestárli.“ Držíme iluzi, že každý (včetně učitelů) dělá rád své povolání. Vtipkujeme na toto téma.
 • Je to v misce hezké, milé.
 • Být učitelem. Nikdy jsem nechtěla být učitelkou, ale učím děti ráda. Miluji tu školu i děti, které učím.“ „Někdy se ti podaří naplnit sen, který původně ani snem nebyl.“ 
 • Podpora studenta, který neměl dostatečnou sebedůvěru při přípravě na přijímací zkoušky. Případné neuspění v přijímací zkoušce nemusí znamenat, že je to špatně z pohledu osudu člověka.
 • Ještě jednou se vrátilo téma horšího sluchu jako překážky při studiu cizího jazyka.
 • S humorem se rozvíjí představa, jak by se člověk živil jednoduchou manuální prací (například úklidem ulic)… „Tělo by dělalo něco a já bych někde lítala.“ Zde by mohlo být vzdělání překážkou. A naopak by bylo potřeba se dovzdělat ve „sprostých slovech“.
 • Následuje přehled vtipů a zkratek neslušných vyjádření (PZ, ČUKR, KOPR, PKDP, ÚPP, PM). [Je zajímavé, že se s tímto „zemitým“ tématem setkáváme až v části C3, nabízí se teoretické vysvětlení, že jmelí jako „rostlina žijící mezi světy“, pomáhá setkat se s lehkostí a nadhledem s temnějšími stránkami našeho ega.]
 • „Při tření v misce mě to nutí změnit směr.“
 • „Jakou zvolit příští inkarnaci?“
 • „Princezny nejsou.“
 • „Hlavně ne princeznu na „X“ (např. Xenie či Xena) ani britskou královskou rodinu.“
 • „Co bychom si přáli.“
 • „To si každý volí sám.“
 • „To si volíš tam nahoře.“
 • „Dvacet možností a všechny stejný.“
 • „Té lípy se nevzdám.“
 • „Holka bych chtěla být.“
 • Rozvíjíme téma o neuvěřitelném množství „pohlaví“, která jsou v moderním světě akceptována. „Můžeš nebýt žádné pohlaví.“ „Neutrál se vyžaduje.“ „Dokonce i slovo „people“ je nebezpečné vyjádření.“ „Můžeš být i srnka.“
 • Svoboda volby své identity
 • Svoboda volby obecně v současné situaci (téma nátlaku na vakcinaci
 • Spolupráce ve skupině – někdo bude mít oprávnění aplikace očkovací látky, další bude zapisovat do očkovacího průkazu, další má k dispozici ordinaci …atd. „dáme to kupy!“
 • „NIC NENÍ TAK, JAK VYPADÁ.“

UKONČENA C3

———————————————————————————————————————-  

Následující šamanské sestupy dokreslovaly prožitá témata, jejich zápis je velmi obtížný.

———————————————————————————————————————- 

FARMAKOLOGICKÉ ÚČINKY JMELÍ (publikované v odborné literatuře):

 • protinádorové
 • imunomodulační
 • kardiotonické
 • antidiabetické
 • hepatoprotektivní
 • antibakteriální
 • antifugální

Témata z homeopatické literatury (stručný výpis) / u kterých příznaků, situací je dobré zvažovat jmelí jako vhodný homeopatický lék/

Boericke:

 • poruchy krevního tlaku
 • revmatismus, bolesti v koleni, kotníku, rameni, lokti, nártu, dna
 • neuralgie, ischias, bolesti ve stehnech a horních končetinách
 • epilepsie, chorea, metroragie
 • revmatická hluchota
 • astma, dušnost
 • pocit ucpaného ucha, obličejové svaly v neustálém neklidu
 • poruchy chlopní srdce tíha a oprese u srdce

Michal Yakir:

 • Přírodovědný pohled: jedná se o semiparazitickou rostlinu. Roste na větvích stromů, díky kterým má přístup ke světlu. Lepivá semena jsou roznášena ptáky, ale mohou vyrůst jen na stromech podobných stromu mateřskému. Má vlastní chlorofyl v listech, díky kterému si vytváří energii, není tady závislé na hostiteli.
 • Příznaky na hlavě: potíže s ušima,  ucpaným nosem (vedlejšími dutinami), ústy. Dýchací obtíže, astma.
 • Poruchy související se srdcem a tlakem krve
 • Potíže s klouby, bederní oblastí, sklon ke spasmům, revmatismus
 • Autoimunitní choroby, onkologická onemocnění
 • Psychická oblast:
 • snadno ztrácí svou identitu,
 • optimismus přes den a večerní deprese,
 • unavený, vyčerpaný a smutný,
 • strach ze smrti,
 • často potřebuje psychiatrické léky,
 • obtíže s adaptací na změnu,
 • práce je velké téma,
 • má plány, ale neuskutečňuje je,
 • závislost na vztazích (chlapec závislý na rodičích, i když je již dospělý, rodiče, kteří vidí své děti stále jako děti, i když jsou již dospělé)
 • veliká závislost na milované osobě
 • pocit lehkosti (zejména v horní části těla) může být kombinována s pocitem těžkosti v dolní části těla
 • závrať, problémy s postojem

Tradiční čínská medicína

V tcm je využíván rod Loranthus i Viscum. Nejvíce je ceněna léčivka rostoucí na morušovníku, odtud název Sang Ji Sheng (Sang – morušovník, Ji – cizopasit, Sheng – život).

Typické indikace k použití jsou: bolesti v bedrech a kolenou, potíže s klouby obecně, podpůrný prostředek v těhotenství. Řečeno tradičním jazykem: „Má hořkou chuť, proto zpevňuje ledviny, utužuje šlachy a kosti, upevňuje zuby a podporuje růst vlasů. Zuby jsou přebytkem kostí, vlasy jsou přebytkem krve. Je sladké chuti, proto vyživuje krev, zastavuje krvácení z dělohy, podporuje laktaci a uklidňuje plod.“

[Můžeme si povšimnout, že je zde zajímavá korelace mezi empirií ověřeným fytoterapeutickým účinkem v podporování životní energie důležitých systémů v organismu i plodnosti s naší zkušeností s tématy rozvíjenými během triturace.]

Jmelí je svými účinky a tématy mimořádně obsáhlé, pro hluboké pochopení bude ještě potřeba vyvinout více úsilí.

Pin It on Pinterest