Kontakt

Lenka Martanová
mobil: +420 728 339 689 
email:bylinky@bylinkyproradost.cz

Pokud telefon nezvedám, pište prosím sms.


Osobní konzultace na adrese:
K Tužince 2357, Benešov

Energie rodinných systémů – jedináček

Početím dítěte automaticky vzniká nový energetický systém, ve kterém se prolnou energetické linie matky i otce, se všemi klady i zápory.

Pokud rodiče zplodí jediného potomka, tzv. jedináčka, ten si užívá své privilegované postavení po celý život.

Nemusí soupeřit o pozornost, o uznání, není porovnáván, odstrkován, přehlížen, nemusí se ani o nic dělit. Být jedináčkem je na druhé straně pro dítě těžké, rodiče si do něho často nevědomky projektují své modely a ono neví, zda má žít vzorec prvorozeného, nebo roli benjamínka.

Balancuje mezi tím, zda být zodpovědný nebo rozmazlený.

Pro jedináčka je nejdůležitější jeho vztah s rodiči. Jsou to osoby, které mu poskytují veškerou pozornost, lásku a péči. A protože se o tyto pocity nemusí dělit s žádným sourozencem, vzniká v něm pocit, že je středem vesmíru. Pokud rodiče směřují výchovu tímto směrem, jedináček pak celý život bolestivě zjišťuje, že tomu tak není. Je nejméně ze všech připravený na život, na vztahy mezi vrstevníky a později i partnerské vztahy. Jeho chování je pouhým odrazem toho, co odpozoroval od svých rodičů.

Chybí li ve výchově vliv otce a výchovu zajišťuje osamělá matka, mívá jedináček v dospělosti velké vztahové problémy. Vše je samozřejmě ovlivněno tím, jak jsou jeho rodiče vychováni, proto tento model nelze aplikovat na všechny jedináčky. Velkou roli hraje i to, jaké dítě v pořadí jeho rodiče byli – jinak své děti vychovává matka, která byla také jedináčkem, jinak matka která byla prvorozená. Totéž platí i o otci.

První velkou výzvou v životě jedináčka, kterou musí zvládnout úplně sám, je nástup do školky či školy. Je „přesunut“ ze světa dospělých do světa dětí, ale dosavadní výchovou mezi dospělými si neosvojil navazování kontaktů s vrstevníky. Umí dobře navazovat kontakt s dospělými, proto první kontakt směřuje k učiteli. Ostatní děti toto hodnotí jako „šplhání“ a „donášení“ a tak je jedináček často svými vrstevníky odsouván a posmíván. Samozřejmě, že bývá chytřejší nežli jeho vrstevníci, protože dospělí v jeho okolí mu vždy ochotně odpovídali na jeho zvídavé otázky.

K rodičům se jedináček chová tak, jak má odpozorované jejich vzorce. K matce se chová podobně jako jeho otec a k otci jako matka, což někdy vyvolává konflikt.

Mezi hlubokými pocity, které jedináček zažívá, patří pocit osamocenosti. Vyplývá z touhy začlenit se a hrát si se svými vrstevníky. Jakmile toto ale uskuteční, je zklamán – zjišťuje, že ostatním dětem nerozumí, a ony nerozumí jemu. Často si utvoří svůj vlastní svět, své imaginární kamarády a hry, kde všichni splňují jeho požadavky a potřeby.

V realitě bývá tento typ člověka rozčarován a zklamán svým okolím – ostatní ho neposlouchají ani se nechovají tak, jak by měli. Vzniká vzorec konfliktu založený na pocitech vzteku a beznaděje. K němu se přidává pocit oběti – já vím, co je nejlepší – vy to nechápete. Tento vzorec má původ vzniku v jeho imaginárním světě, tam by mu jeho kamarádi nic takového neudělali! Bohužel, tyto pocity si často přenáší do partnerství, kde bývá nepochopen. Ideální je pro jedináčka starší partner, který „supluje“ roli autoritativního rodiče.

Pozitivum a výhoda jedináčka je v tom, že dobře vychází s nadřízenými. Respektuje je, protože mu asociují roli jeho rodičů. Jako zaměstnanec touží vyniknout, být středem pozornosti /jako v rodině, když byl malý/ a nárokuje si více nežli ostatní. Staví se tak nechtěně do role sobce, protože neumí na některé situace reagovat.

Další výhodou jsou osobnostní rysy. Jedináčkové jsou často spolehliví, svědomití, systematičtí, jsou chytří, vzdělaní, bývají dobří vůdci, umí skvěle rozdělovat a přidělovat práci, své sliby plní.

Působí vyrovnaně a klidně, uvnitř však skrývají pocity méněcennosti. Očekávají, že vše se bude odvíjet podle jejich představ, to ho vede v některých situacích k netrpělivosti a k netolerantnosti.

Máte v rodině podobné potíže a nevíte si rady? Rozestavení konstelace vám odpoví na mnohé otázky a situace, se kterými si nevíte rady.

©Lenka

Photo by Julaj

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Aktuální akce

Tip na vánoční dárek

kniha

Putování do říše rostlin I.


Bylinková škola

jaro 2020

Bližší info zde ....


Zimní konstelace Benešov

11.1.2020


Cesta k sebepoznání

19.1.2020

Bližší info zde ....


Putování do říše rostlin

25.1.2020 Benešov

Bližší info zde ....


Putování do říše rostlin

8-10.5.2020 Šumava

Bližší info zde ....


Jarní bylinkaření

15-17.5.2020 Šumava

Bližší info zde ....


Slunovratové bylinkaření

19-21.6.2020 Šumava

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


TOPlist