Jednou z knih, které ovlivnily určitý úsek mého života je Tajné učení mystičky Heleny Pavlovny Blavatské.

cit: …protože zabýváme-li se mýty, zabýváme se archetypy, modely a jejich představami v lidském vědomí. Můžeme připustit možnost, že mýtus je psychická zkušenost, která nám umožňuje přiblížit se ke skutečnosti experimentálním způsobem. Pamatujme si, že mýtus je jen jedním ze způsobů, jak vidět skutečnost. Jsou i jiné cesty, stejně platné….

….podívejme se nyní na některé hlavní principy mýtů o stvoření světa. Mýty o stvoření jsou nejhlubší a nejdůlejžitější ve všech mytologických tradicích. Není to jasné ihned na první pohled, ale naše mýty odráží to, co si myslíme sami o sobě – to ony formují naše světové názory. I když mnohé elementy, které najdeme v mýtech o stvoření, se zdají být tajuplné a abstraktní a někdy dokonce pro nás, kteří jsme tak pyšní na své racionální myšlení, cizí, některé archetypické vzory se objevují opakovaně. Takových modelů je 12 – což souvisí s pozoruhodností čísla 12, který zná každý astrolog.

1. Mýty o stvoření jsou vždy o něčem neznámém, o mystérie v pravém smyslu slova. Slovo "mysterium" a slovo "mýtus" pocházejí z řeckého slovesa "muo", které znamená "zavřít oči, uši a rty". Jsou-li tyto uzavřeny všem dotekům nebo pohybům zvenčí, nastane vnitřní ticho. V takovém smyslu doktrínu nelze poznat a tím je "utajena". To jest: doktrínu lze poznat uvnitř, ale je nepoznatelná z každého vnějšího pramene. Tato nepoznatelnost je, zdá se, zásadní.

2. Skoro ve všech mýtech o stvoření najdeme tzv. zrcadlový princip, a to se opakuje na všech úrovních. To, co se děje na nejvyšší rovině, v univerzální Mysli nebo MAHAT, se zobrazuje ve všech následujících stupních manifestované existence. Tento "zrcadlový princip" je zřejmě v mnoha vnějších rituálech. Když někdo položí základy domu nebo budovy, znovu stvoří svět. Je-li založeno město nebo sídlo, je znovu stvořen kosmogonický vzor……..

3. V souvislosti s tímto zrcadlovým motivem existuje jiný druh reflexního motivu: stvoření shora dolů má svůj protějšek ve stvoření zdola nahoru. Někdy by se to mohlo zdát jako protiklad, ale v mnoha mýtech o stvoření je všechno stvoření v nebi, a potom jsou obrazy projektovány na Zemi……..

4. Čtvrtý archetypický model stvoření je koncept o tom, že tvoření je samo o sobě probuzením. Je to často opatrné probuzení ze stavu lehkého spánku nebo to může být probuzení skoro náhodou.

Indiáni Winnibago v Severní Americe mají mýtus o stvoření, který začíná takto: "Na počátku Ten, který stvořil Zemi, seděl v prostoru. Když dosáhl vědomí, nebylo nikde nic…"…..

5. Pátý archetypický motiv je polarita, existence dvou pólů, které jsou k sobě určitým způsobem připoutány. Obvykle se navzájem doplňují. Jeden pól může být aktivní, druhý pasivní. Jeden může být více mužský, druhý více ženský. Jeden může být symbolizován jako světlo, druhý jako stín nebo tma. Někdy je jeden symbolizován jako chytrý, druhý jako hloupý a líný. ……..

Zdroj: H.P.B – Výklad tajného učení

 

Aktuální akce

Bylinková škola 2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi. Zahájení

9 - 10.3.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - Ženské bylinky

2.2.2019

Bližší info zde ....

 

Návrat k bylinkaření - aneb "Jak na to"

23.2.2019

Bližší info zde ....


Příprava na bylinkářskou sezónu 2019

15 - 17.3.2019

Bližší info zde ....


Jarní bylinkaření na Šumavě

12. - 14.4.2019

Bližší info zde ....


Základy bylinkaření

26. - 28.4.2019

Bližší info zde ....


Poznávání "po šamansku"

aneb bylinkaření trochu jinak

1. -5. 5.2019

Bližší info zde ....


Rozvíjení intuice a komunikace s rostlinou

25 - 26.5.2019

Bližší info zde ....


Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


Inspirace na originální dárek

smiley