2. Čakra je o POCHOPENÍ

Mezi 6-12 rokem jako děti procházíme obdobím, ve kterém si osvojujeme poznatky o sobě a o okolním světě. Jsme -li podporováni a rodiče chápou náš vývoj, učíme se vnímat a poznávat své vnitřní nastavení a následně se učíme toto vše vyjádřit slovy nebo tvůrčí činností.

6-8 rok je o uvědomování si toho, co nás přitahuje či odpuzuje. Učíme se vyhodnocovat, co potřebujeme a co ne.

Učíme se naslouchat své zvídavosti. Poznáváme, co je touha, prostřednictvím které dokážeme prožít své nadšení…..

2. čakra je spojena s vodním živlem, který ovládá i naše vodní hospodářství. Do této oblasti patří moč, menstruační krev a pánevní lymfa.  Z  pohledu celku je to o pochopení pohybu vody v přírodě i ve svém těle.

Období 12tého roku je pro nás náročné po fyzické i duchovní stránce. Začínáme si uvědomovat měnící se stavbu svého těla a potýkáme se s důležitým úkolem – nastavením vnímání své sexuality, sebeúcty a celistvosti. V tomto období se ve větší míře rozvíjí i vývoj našich emocí. 2 čakra se stává emocionálním centrem našeho těla. Tato oblast je zdrojem naší radosti a bohatosti prožitků, které nás vedou ke zdravým pohnutkám. Emoce jsou to, co nás přivádí k ostatním lidem i věcem. Jsou i tím, co nás od nich vzdaluje. Emoce jsou nástroj, díky kterému jsme nuceni tvořit, měnit se a růst…….

Pokud se v našem životě objeví překážky a nemůžeme toto období prožít tak, abychom se pozitivně nastavili, celý život pak máme tendence své emoce popírat. Vyhýbáme se emocím, protože máme strach, že emoce o nás příliš mnoho prozradí….

 

Aktuální akce

Bylinková škola 2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi. Zahájení

9 - 10.3.2019

Bližší info zde ....Bylinky, naciťování se do jejich energií a komunikace s duchy rostlin."

10. - 11.11.2018

info na emailu:

kurzy@bylinkyproradost.cz


Příprava na bylinkářskou sezónu 2019

13 - 14.3.2019


Jarní bylinkaření na Šumavě

13 - 14.4.2019


Základy bylinkaření

27 - 28.4.2019

Poznávání "po šamansku"

aneb bylinkaření trochu jinak

1. -5. 5.2019


Rozvíjení intuice a komunikace s rostlinou

25 - 26.5.2019

Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


Inspirace na originální dárek

smiley