Bříza bělokorá – Betula pendula

V Mathioliho herbáři se uvádí, že před vynalezením papíru psali naši předkové na bílou kůru bříz. Bříza byla stromem Keltů, její název – Betula je odvozen z keltského betu – bříza, pendula pak znamená se svěšenými listy.

Staré pověry vypráví o lesní panně, kterou zlý čaroděj zaklel do kmene břízy, protože odmítla jeho lásku, a své srdce přislíbila mladému pasáčkovi.

Za tuto troufalost byla navěky prokleta a vydána na milost všem, kdo chtějí pokácet březový strom. Kdo zatne do břízy sekyru, nebo zabodne ostrý nůž, lesní panna začne skrze ránu v kůře ronit slzy. Protože bílá kůra stromu připomíná bílou kůži dívčí pleti, začalo se bříze říkat bílá panna či bělonohá panenka. Mezi její další názvy patří bělonožka, betouška, bukvice černá, deruzda, bílá panenka, zakletá panna.

V mnohých kulturách byla bříza magickým stromem, který měl moc očišťovat duši i tělo.

Březovými pruty se vymítali zlí duchové ze zvířat i z lidí. Čarodějnice si nechávaly splétat své letecké náčiní právě z vrbových prutů.

 

Aktuální akce

Bylinková škola 2019

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi. Zahájení

9 - 10.3.2019

Bližší info zde ....Bylinky, naciťování se do jejich energií a komunikace s duchy rostlin."

10. - 11.11.2018

info na emailu:

kurzy@bylinkyproradost.cz


Příprava na bylinkářskou sezónu 2019

13 - 14.3.2019


Jarní bylinkaření na Šumavě

13 - 14.4.2019


Základy bylinkaření

27 - 28.4.2019

Poznávání "po šamansku"

aneb bylinkaření trochu jinak

1. -5. 5.2019


Rozvíjení intuice a komunikace s rostlinou

25 - 26.5.2019

Připojte se k naší informačné diskuzní skupině na FB


Stránky plné astrologie a horoskopů mé kolegyně Efis


Inspirace na originální dárek

smiley